Sint-Karelsmolen

De Sint-Karelsmolen is een stenen windmolen, een grondzeiler met een watervijzel uit de periode 1814 – 1820. Omwille van dit uniek historisch gegeven werd beslist de Sint Karelsmolen niet alleen bouwfysisch (erbarmelijke vervallen staat) maar ook (molentechnisch) maalvaardig/ pompvaardig te restaureren, dus een nieuwe vijzel aangedreven door windkracht. Zo wordt de eigenheid, het bestaansrecht van deze molen in ere hersteld.

De restauratie kan alleen maar duurzaam zijn als men er daadwerkelijk in de toekomst iets mee doet, het erfgoed moet 'leven'. Dit kan men doen door er een zo breed mogelijke functie aan te geven.

Indiener: Provincie West-Vlaanderen 

Sint Karelsmolen
Share This