Fietstelmeter

Het fietstelmeterproject heeft als doel om de Herzeelse jeugd te motiveren om zich met de fiets te verplaatsen.Dit project bestaat erin dat we de fietsen van de leerlingen van de twee Herzeelse middelbare scholen uitrusten met een RFID chip. Deze wordt aangebracht op het voorwiel of op de fietshelm. Via een draadloos registratiesysteem in de fietsenstallingen van de school worden ze geregistreerd wanneer ze aankomen en vertrekken op school. Op die manier worden de fietskilometers geregistreerd. Elke jongere kan via de website of de app bijhouden hoeveel kilometers er op de teller staan. De fietsende jongeren worden beloond in de vorm van waardebonnen die ze kunnen uitgeven bij de plaatselijke handelaars. Dit project heeft als doel dat de fiets een vanzelfsprekend vervoersmiddel wordt bij de Herzeelse jongeren om zich binnen de eigen gemeente te verplaatsen, met als hoofddoel de verplaatsing van en naar school.

 Indiener: Lokaal Bestuur Herzele, Sint-Paulus Herzele, Atheneum Herzele

Fietstelmeters
Share This