Informatieveiligheidstool

De informatieveiligheidstool van de Vlaamse ICT Organisatie werd initieel opgericht om lokale besturen te helpen voldoen aan de normen van informatieveiligheid. ). Data krijgt een steeds prominentere plaats binnen lokale besturen, en een veilige data-uitwisseling is daar een belangrijk onderdeel van. Intussen zijn er met de invoering van de AVG op 25 mei 2018 ook de normen van gegevensbescherming bijgekomen, een aspect dat logischerwijs bijkomend in de informatieveiligheidstool werd geïntegreerd. Bedoeling is om al deze normen in de tool op een integrale, digitale en natuurlijk veilige manier invulling te geven, zonder daarbij het onderscheid tussen informatieveiligheid en gegevensbescherming uit het oog te verliezen.
De tool is opgezet voor mensen uit de lokale besturen. De Gegevensbeschermingsautoriteit is dé autoriteit op het vlak van gegevensbescherming. Deze waakt over een correcte toepassing van de normen terzake. De adviezen die van deze instantie uitgaan worden dan ook bij de verdere ontwikkeling van de tool in het achterhoofd gehouden, aangezien ze de bestaande spelregels concretiseren aan de hand van voorbeelden, en verder kaderen.

Indiener: Vlaamse ICT Organisatie

informatieveiligheidstool Vlaamse ICT Organisatie
Share This