Beveiliging van de deuren van het Justitiepaleis

Het project bestaat uit het herstructureren en beveiligen van de ingangen op het Poelaertplein en langs de Wolstraat. Het doel was om de verschillende gebruikersstromen van het Justitiepaleis (magistraten, bezoekers, personeel, bezorgers enz.) te scheiden en tegelijkertijd toegangscontrole- en veiligheidscontrolesystemen in te voeren. Het architecturale voorstel heeft vooral tot doel de scenografie van de ingang aan de Poelaertzijde te vervolledigen door nieuw schrijnwerk te voorzien in de zuilengalerij aan weerszijden van het ingangsportaal. Dit concept biedt het voordeel dat de binnenruimten, zoals de centrale hal en de galerijen, vrij zijn van alle beveiligings- en controleapparatuur en zo hun oorspronkelijke functie terugkrijgen.

Indiener: Regie der Gebouwen

Palais-de-Justice-c_Marie-Françoise-Plissart
Share This