SPITS – Je weg naar het werk

Om de huidige ontwikkelingen maximaal te steunen en om toekomstige uitbreidingen of projecten niet te hypothekeren is een toekomstgericht mobiliteitsbeleid noodzakelijk.

Daarom werd Spits in het leven geroepen. Spits is een initiatief van de Stad Gent, uitgevoerd door een consortium onder leiding van het Gentse mobiliteitsadviesbureau Traject. Het doel is ervoor zorgen dat de werkgevers in de Zuidelijke rand van Gent vlot bereikbaar blijven en dat werknemers in de zone op een efficiënte en duurzame manier op hun werk geraken.

Spits gaat proactief mobiliteitsoplossingen aanbieden voor congestieproblemen die zich in de toekomst zullen voordoen. Door onder andere ondersteuning van werkgevers om een intern mobiliteitsbeleid uit te werken en duurzame mobiliteitsoplossingen te coördineren in de zone.

Indiener: Stad Gent, Traject nv adviesbureau mobiliteit - verkeer 

Spits
Share This