Leerkrachten op de schoolbanken met VR !

Om het hokjes denken te doorbreken binnen het onderwijs en tegelijk drempelverlagend zijn naar de werkvloer, gaat dit project de leerkrachten proactief opleiden zodat zij voldoende voorbereid zijn op veranderingen en innovaties voordat ze hun leerlingen de arbeidsmarkt laten betreden. Via Virtual Reality brengen de leerkrachten de aangeleerde competenties en vaardigheden over op de leerlingen zodat zij dit op een veilige manier leren omzetten in de praktijk. Zowel leerkracht als leerling leren binnen dit gegeven omgaan met de nieuwste technologieën en innovatie. De VR-materialen kunnen voor verschillende disciplines aangewend worden. Door de leerkrachten eerst onder te dompelen in een opleiding binnen deze tool en de toepassingen kunnen zij expert worden over deze innovatieve middelen en een nog grotere expertise opbouwen over hun eigen vakgebied. Dankzij deze nieuwe didactische werkvorm ontwikkelen onze leerkrachten coachende vaardigheden die hen in staat stellen de juiste competenties te ontwikkelen om te groeien in een wereld gekenmerkt door verandering.

Indiener: BuSo de Passer

Leerkrachten op de schoolbanken met VR
Share This