Eglise Saint-Servais

Het doel van de restauratie was om op behoudende wijze en spaarzaam in te grijpen, teneinde het voortbestaan van de kerk te waarborgen en het door de opdrachtgever vastgestelde budget te respecteren.Volgende drie punten, in volgorde van prioriteit, bepaalden de restauratiefilosofie:

  1. de veiligheid van de voorbijgangers en de gebruikers van de site;
  2. de stabiliteit van het gebouw
  3. de esthetiek van de gebouwschil.

De belangrijkste werken waarop de studies betrekking hebben, betreffen de stenen, het gebrandschilderd glas (gebrandschilderde ramen, grisaille, decoratief, figuratief), het ijzerwerk, de daken en diversen (EP-netwerk, uurwerk, klok, windvaan, omgeving).

Indiener: Communes de Schaerbeek, Metzger & Associate

Eglise saint-servais©Marie-FrançoisePlissart
Share This