Tivoli Green City, Brussel

Tivoli GreenCity streeft ernaar om een harmonieuze verbinding te creëren tussen de bestaande, dichte woonwijk in Laken en de industriezone van de Haven van Brussel, door de herclassificatie van een stedelijke braakliggende site gelegen te midden van deze twee entiteiten. Op deze plaats zal een nieuwe gemengde wijk worden ontwikkeld waar wonen en werken functioneel en sociaal in dialoog gaan.

Het project beoogt ambitieuze doelstellingen op het gebied van milieubescherming: vermindering van het energieverbuirk, biodiversiteit, productie van groene energie, rationeel waterbeheer, sensibilisering en burgerparticipatie. Deze doelstellingen zijn neergescheschreven in het charter van de duurzame wijk Tivoli GreenCity. Sommige doelstellingen gaan ver, maar ze garaderen een beter milieu en leveren de gebruikers energiebesparing op.

Indiener: Urbastyle

 

Tivoli-Green-city
Share This