Bouwen van een stuwsluiscomplex

De Leiewerken in Harelbeke (2015-2020) maken deel uit van het Europees gesubsidieerd binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen. Met de realisatie van dit project wil de Vlaamse overheid van de binnenvaart een nog sterker alternatief maken voor het goederenvervoer op de weg. In Harelbeke werden tal van aanpassingen gedaan om de rivier toegankelijk te maken voor dergelijke grote schepen.

Zo werd de oude sluis in Harelbeke vervangen door een grotere sluis en werd de Hogebrug vernieuwd en verhoogd. In Harelbeke heeft De Vlaamse Waterweg nv ook zeer veel aandacht voor de omgeving, mobiliteit en recreatie. Zo werd de oude Leie-arm opnieuw verbonden met de Leie, waardoor het water weer tot aan de Banmolens stroomt. Een nieuwe draaibrug voor fietsers en voetgangers zorgt er dan weer voor dat zwakker wegverkeer vlot het eiland en stadscentrum kan bereiken.

Naast al deze aspecten is er ook nog veel aandacht voor ecologie en duurzaamheid door de aanleg van een nieuw warmtenetwerk van meer dan 3 kilometer langs de Leieboorden. Dit netwerk zorgt ervoor dat verschillende openbare en private gebouwen gebruik kunnen maken van de restenergie opgewekt in het nabijgelegen afvalverwerkingsbedrijf.

Indiener: Stad Harelbeke, TVH Leie | Land, De Vlaamse Waterweg Afdeling Regio West

Bouwen van een stuwsluiscomplex in de stad harelbeke
Share This