Perex 4.0 : naar een optimaal beheer van de mobiliteitsinfrastructuur in wallonië

Het Centre PEREX, gelegen in de buurt van de verkeerswisselaar van Daussoulx, is een emblematische plaats in het Waalse landschap. In februari 2017 heeft de Waalse regering, met het oog op de grote uitdagingen op het gebied van mobiliteit en vervoer, beslist om SOFICO te belasten met de bouw van een nieuw PEREX-centrum, met de ambitie om Wallonië hightech beheer over zijn wegen- en waterwegeninfrastructuur te geven. Het nieuwe gebouw dat op 26 april 2019 in Daussoulx werd ingehuldigd, maakt het immers mogelijk om vanaf eenzelfde locatie en in real time alle infrastructuur van het (auto)wegennet en de waterwegen te beheren, met als prioriteiten: meer verkeersveiligheid, verbeterde mobiliteit en betere informatie voor de gebruikers.

Indiener: SPW Mobilité et Infrastructure

PEREX
Share This