Kaartportaal voor een optimaal beheer van de gemeentenetten

Sinds 2018 biedt INASEP (Intercommunale Namuroise de Services Publics) haar partnergemeenten via het dienstenpakket “AGREA” hulp bij een optimaal beheer van hun netten.

Het doel is om de gemeenten te helpen bij het patrimoniaal beheer van de netten. Het gaat er dus om het preventieve onderhoud van de netten te waarborgen, zodat ze in de loop van de tijd blijven bestaan en efficiënt blijven, en tegelijkertijd de kosten te rationaliseren.

Het doel van het portaal is diensten aan te bieden op het gebied van het geautomatiseerd in kaart brengen van rioleringsnetten, het technisch beheer van deze netten (met inbegrip van assistentie bij het beheer van speciale verbindingen en periodieke reiniging van de netten), of het voorkomen en beheersen van overstromingen door hydraulische overbelasting van de netten. Voor de wegennetten stelt INASEP, na een diagnosefase van deze laatste, voor om de structurele toestand van het net in kaart te brengen en de interventieprioriteit voor de uitvoering van onderhouds- en renovatiewerkzaamheden vast te stellen. Dit geheel van diensten maakt uiteindelijk een optimaal en rationeel gebruik van de beschikbare financiële middelen voor het beheer van de rioleringsnetten en de gemeentelijke wegen mogelijk.

Indiener: INASEP

AGREA
Share This