Van een aristocratisch tot een administratief kasteel

De douaneloods op de grens tussen België en Nederland imponeert door zijn omvang. Het gebouw uit 1902 werd decennialang gebruikt om goederen over te laden die per trein de grens overstaken. Door het openstellen van de grenzen verloor de douaneloods mettertijd zijn functie. Leegstand en verwaarlozing lieten hun sporen na. In 2010 kocht het de gemeente via het Autonoom Gemeentebedrijf Essen de inmiddels als monument beschermde loods aan om ze van verder verval te behoeden. Tien jaar later is de verbluffende transformatie van het monument een feit.

Zonder inbreuk te doen aan het industriële karakter van de douaneloods, onderging het gebouw een totaalrestauratie. Opnieuw met duurzame innovatieve technieken die het monument de eenentwintigste eeuw binnenloodsen.

Indiener: Administration Communale Ham-Sur-Heure-Nalinnes

n chateau aristocratique a un chateau administratif
Share This