Mobiele applicatie TEC

In 2016 heeft de TEC de ontwikkeling van een mobiele applicatie centraal gesteld in zijn nieuwe digitale strategie. Er kwam heel wat denkwerk aan te pas om de relevantie van de functionaliteiten te garanderen en om reële waarde te creëren in een reeds dicht ecosysteem van oplossingen (mobiliteitstoepassingen van derden zoals Google Maps, Citymapper enz.). Schaduwing, design thinking en customer journey mapping werden ingezet om de prioritaire behoeften te identificeren en de ontwikkelingsoriëntaties te bevestigen. In het bijzonder werd sterk de nadruk gelegd op de stabiliteit van de applicatie: een vlekkeloze ervaring, gebaseerd op een stabiele architectuur en ontwikkeling, werd immers geïdentificeerd als een essentieel element voor een succesvolle adoptie.
Een innovatieve communicatiecampagne, die duidelijk de breuk en de discrepantie met het beeld dat we van TEC kunnen hebben in de verf zet, werd uitgewerkt om de lancering van de applicatie te ondersteunen.

Indiener: TEC (OTW)

Share This