De roende kortemark

De eerste vraag die zich stelde bij het voorontwerp van ‘De Roende’ was de keuze tussen verbouwing van het bestaande woon-zorgcentrum of een nieuwbouw als laatste & verbindende schakel op de zorgsite. Na een eerste studie werd door het bestuur beslist om optimaal in te zetten op de verbindende schakel die het gebouw kon innemen en werd besloten om vanuit duurzaamheidsoogpunt in te zetten op een nieuwbouw.

Met het samen brengen van de functies dienstencentrum, sociaal huis, dienst burgerzaken en consultatie ‘Kind en Gezin’, zullen in het park en het gebouw meerdere leeftijden en verschillende sociale groepen samen komen.

De integratie van het lokaal dienstencentrum die zowel autonoom maar tevens als onderdeel van het ganse gebouw kan werken zal de ontmoetingen & sociale contacten omheen de patio met boom stimuleren.

Zo zal dit gebouw een onderdeel vormen van het sociale leven in Kortemark en zich sterk innestelen in het dorpsleven. Dit gebouw kan op deze manier een belangrijk stuk ‘collectief geheugen’ worden van de ganse dorpsgemeenschap – een brug tussen verschillende generaties.

Indiener: GEMEENTE & OCMW KORTEMARK, Architectuuratelier Dertien12

 

de roende kortemark
Share This