Brussels Cruise Terminal

Ontwikkeling van een passagiersterminal en bijbehorende functies, opwaardering van de "Meudon" paviljoenen als onderdeel van een project voor toeristische dienstverlening en totstandbrenging van een verbinding tussen de dorpskern van Neder-Over-Heembeek  en het kanaal.

Het programma en de site worden gekenmerkt door een constante : de beweging. Enerzijds, de lineaire verplaatsing op de kanaal-as – Vilvoordsesteenweg, boten, veerboten, vrachtwagens en auto's, fietsers … Anderzijds, de verplaatsing van toeristen per bus, auto of fiets. Het project is gestructureerd rond deze dynamiek. Het installeert een lijn palen die de lengte van het kanaal aftast en de wandelaar van de haven naar het Meudonpark leidt.

Het programma stelt voor om er een wandelplek van te maken en de inwoners van NHO naar het kanaal te brengen. Waaruit bestaat het aanbod: het entertainment van de terminal is seizoensgebonden en punctueel, het uitzicht op het kanaal op deze plek is banaal. We moeten zelf het event creëren : een uniek uitkijkpunt, tussen wandellussen. Een plek die voor iedereen toegankelijk is : buurtinwoners, werknemers van nabijgelegen bedrijven, toeristen. De wandelingen zijn gebaseerd op de aanwezigheid van zachte mobiliteitsnetwerken voor dagelijks gebruik en op de groene omgeving van de Meudontoren en –park. Zij brengen de wandelaars naar het kanaal en deze bijzondere plek toe, met uitkijkpunt over het water en de activiteiten die het genereert.

Indiener: Port de Bruxelles-Bruxelles Mobilité-Ville de Bruxelles, Atelier De Visscher & Vincentelli + Dessin et Construction

Brussels Cruise Terminal ©Alexandre Van Battel_Supp06
Share This