Parkeer kort en vlot, maar let op de aftelklok!

Net zoals de rest van Vlaanderen heeft ook de gemeente Bonheiden te maken met een verhoogde parkeerdruk. Er werd een voorstel uitgewerkt om in het centrum van Bonheiden een systeem van kort parkeren in te voeren. Deze toepassing zorgt voor een verhoogde parkeerrotatie.In de parkeerplaatsen zijn sensoren aangebracht die registreren hoelang een wagen er staat. De echte vernieuwing is een aftel- en optelklok die naast de parkeerplaatsen staat. Een display geeft aan hoelang iemand geparkeerd staat. Een aftelklok met groene cijfers telt de minuten af, een optelklok met rode geeft aan hoelang een wagen in overtreding staat. Als er een parkeerwachter in de buurt is, krijgt hij een bericht dat er een voertuig in overtreding staat en kan dan de nodige vaststellingen doen. Dit is een extra duwtje in de rug voor parkeerders, omdat eventueel negatief gedrag zichtbaar wordt.

Via een mobiele app kan je de beschikbaarheid raadplegen. De gemeente kan via een parkeermanagement-platform in realtime de parkeerstatussen beheren en de bezettingsgraad evalueren.

Indiener: gemeente Bonheiden 

Kort parkeren
Share This