FIT@lrh – samen werken aan een gezonde levensstijl

De politie Limburg Regio Hoofdstad wil haar werknemers aanzetten tot een gezonde levensstijl, gesteund op vier pijlers:

  • voldoende beweging
  • mentale gezondheid
  • gezonde voeding
  • stoppen met roken

Een werkgroep komt maandelijks samen om het gezondheidsbeleid uit te werken, nieuwe initiatieven te introduceren en bestaande projecten te evalueren

Het gezondheidsbeleid werd geleidelijk aan onthuld aan de hand van fotocollages op het intranet en op de interne multimediaschermen.

Indiener: Politie Limburg Regio Hoofdstad

Fit
Share This