Wederopbouw van de kapel van Covis

Door een ongelukkig voorval werd de oude kapel van Notre-Dame de Covis vernield door een omgevallen, eeuwenoude eik die naast het gebouw stond. Na deze vernieling verwierf de gemeente Profondeville een klein stuk grond op dezelfde plek om de kapel opnieuw op te bouwen.

Teneinde de bouwkosten te beperken, werd voor traditionele technieken gekozen.

Gezien de ligging en de beperkte omvang van het perceel, werd beslist om het gebouw in de lengterichting op te trekken. Een sterke relatie tussen buiten en binnen door middel van transparantie was daarbij een prioriteit. De twee “puntgevels” zullen dus open zijn om ten volle te genieten van het zachte licht dat binnenvalt in de kapel dankzij haar oriëntatie en blootstelling aan de zon.

Indiener: commune de Profondeville 

Chapelle Notre Dame de Covis
Share This