Lokale Besluiten als Gelinkte Open Data

In het project Lokale Besluiten als Gelinkte (Open) Data creëerde het Agentschap Binnenlands Bestuur samen met lokale besturen een nieuw ecosysteem om gegevens te delen tussen overheden en (private) hergebruikers van deze data.
Aan de hand van internettechnologie, Linked data, die op een geheel nieuwe manier wordt ingezet, maken de lokale besturen hun besluiten op en publiceren ze deze in één beweging als een gebruiksvriendelijke en machineleesbare webpagina met verrijkingen. Het agentschap ontwikkelde een opensource editor waarmee de besluiten correct kunnen opgemaakt worden en zette in op het ontwikkelen van standaarden en API’s om besturen die al beschikken over een notuleringspakket toe te laten hun besluiten te publiceren volgens de linked data principes.
Omdat de gelinkte data gestandaardiseerd zijn, kunnen hergebruikers de gegevens rechtstreeks en “google gewijs ” uit de gepubliceerde documenten oogsten en gemakkelijk hergebruiken. Hierdoor hoeven lokale besturen deze niet steeds opnieuw over te typen of aan te leveren. Dit levert een forse tijdsbesparing op voor de lokale besturen en correctere gegevens voor wie er mee aan de slag wil.

Indiener: Agentschap Binnelands Bestuur

Lokale besluiten als gelinkte open data
Share This