Corporate Responsibility

AZ Zeno voedselbos

Het project ‘AZ Zeno voedselbos’, in samenwerking met ILVO en provincie West-Vlaanderen, is een duurzaam en productief ecosysteem naar het voorbeeld van een natuurlijk bos met als hoofdfuncties revalidatie, ontspanning en beleving.

Sensibilisation à l’addiction aux jeux en ligne

Un fracture existe entre les générations en ce qui concerne les jeunes en ligne.
De nombreux jeunes passent beaucoup de temps à jouer ce qui crée une incompréhension familiale.
Le projet a pour but de renouer le dialogue en abordant la problématique différemment, sans dramatiser et en donnant des pistes de réflexion pour mieux gérer le phénomène en famille.

eCat Iriscare

De eCat is een online aankoopcentrale voor de aankoop van kwalitatief en gecertificeerd persoonlijk beschermingsmateriaal. De eCat is toegankelijk voor alle Brusselse zorginstellingen, waardoor zij aan voordelige tarieven persoonlijk beschermingsmateriaal kunnen aankopen voor de bewoners en het personeel van de instelling waar ze voor verantwoordelijk zijn.

Stadsrandbos in Knokke Heist

Het nieuwe Stadsrandbos tussen Heist en Knokke bedraagt 27 hectare en sluit aan bij de bestaande bebouwde omgeving, de polders en de tweede Golf. Het project kadert in de algemene visie van de gemeente op de verdere uitbouw van natuur –en bosgebieden, fiets –en wandeldoorsteken, medegebruik en veiligheid.

Professioneel Profileren

In samenwerking met 3 andere politiezones werd een handelingskader professioneel profileren uitgewerkt met richtlijnen en tips bij de verschillende stappen van een controle. Door de focus te leggen op een kwaliteitsvolle en correcte manier van controleren, wordt vermeden dat politiemedewerkers in de val van etnisch profileren trappen of dat gecontroleerde personen de perceptie krijgen van een onrechtvaardige of discriminerende controle.