Openbudgets.brussels

Easy Brussels

Corporate Responsibility

Projectbeschrijving

Een beter inzicht in wie hoeveel heeft uitgegeven en waarom maakt de beleidsbeslissingen transparanter.

Openbudget.brussels is een kadaster van de overheidsuitgaven in het kader van de overheidsopdrachten en subsidies van het Gewest. Alle belangrijke informatie van het gewestelijke niveau sinds 2018 (bedragen, begunstigden, voorwerpen, enz.) staat erin. Renovatiewerken aan tunnels, subsidies aan sport-vzw's, COVID-19-premies, subsidies aan ondernemingen voor innovatie, enz. Een schat aan informatie! Bovendien zijn deze gegevens allemaal in open dataformaat, waardoor ze hergebruikt kunnen worden.

Openbudget.brussels is gebaseerd op open gegevenssets die openbaar worden gemaakt op een gegevensmodel dat ontworpen werd voor het hergebruik en de weergave van deze gegevens. Dit datamodel is te vinden op datastore.brussels.

Maatschappelijke toegevoegde waarde

Het project maakt deel uit van een op sociale integratie gerichte aanpak. Door middel van transparantie wil dit project de manier waarop overheidsgeld wordt besteed, verbeteren en optimaliseren. Met behulp van dit instrument, dat een gedetailleerde analyse van de rekeningen van de overheidsadministraties in het Brusselse Gewest mogelijk maakt, kan de burger immers conclusies trekken en bijgevolg van deze analyse profiteren om subsidies en/of overheidsopdrachten te verkrijgen. De doorzichtigheid van het bestuur is een fundamentele pijler die het mogelijk maakt een band en vertrouwen tussen de burgers en de overheid tot stand te brengen.

Maatschappelijke impact

Ons project openbudgets.brussels heeft een positieve impact op de samenleving van morgen, omdat enerzijds het vertrouwen van de burger in de manier waarop geld door de overheid wordt besteed, zal worden versterkt, en anderzijds de overheidsactoren en de privé-ondernemingen waakzamer zullen zijn over de manier waarop overheidsgeld wordt gebruikt.

Share This