URBAN DEVELOPMENT, INFRASTRUCTURE & MOBILITY

In een wereld van voortdurende verandering en duizelingwekkende technologische en digitale ontwikkelingen spelen stedelijke ontwikkeling, infrastructuur en mobiliteit een cruciale rol in het bevorderen van connectiviteit en samenhang tussen plaatsen en mensen.

Met deze prijs erkennen we publieke stedelijke ontwikkelings-, infrastructuur- en mobiliteitsprojecten die het publieke en maatschappelijke belang centraal stellen.

We aanvaarden kandidaturen van publieke projecten die in aanbouw zijn of in 2024 zijn voltooid.

Criterium 1: Duurzaamheid (5 punten)

Leg uit hoe het project prioriteit heeft gegeven aan duurzaamheid en een betrokkenheid heeft getoond bij de principes van duurzaam ontwerpen: (niet-limitatieve lijst)

 • De opname van sociale, milieu- en/of ethische clausules;
 • Het gebruik van producten/concepten met hoge energieprestaties;
 • Milieucertificering;
 • Economische reproduceerbaarheid;
 • Duurzaam kostenbeheer;
 • Het principe van circulariteit: recyclen, hergebruiken wat al bestaat;
 • Hightech en lowtech;
 • Weerbaarheid tegen klimaatverandering.

Criterium 2: Maatschappelijk karakter (3 punten)

Toon aan in hoeverre het project rekening heeft gehouden met: (niet-limitatieve lijst)

 • De belangen van burgers;
 • Toegankelijkheid voor iedereen;
 • Veiligheid;
 • Het verwelkomen van verschillende bevolkingsgroepen/gemeenschappen;
 • Inachtneming van de bestaande omgeving (natuur, infrastructuur, architectuur, enz.).

Criterium 3: Innovatie (2 punten)

Toon aan in hoeverre het project innoverend is: (niet-limitatieve lijst van voorbeelden)

 • Structureel, technologisch of energiegerelateerd;
 • Innovatie in locatiemanagement, proces, organisatie en logistiek;
 • (zogenaamde) co-creatie-innovatie: burgerparticipatie en -raadpleging, betrokkenheid van lokale dienstverleners en ambachtslieden;
 • Creativiteit, durf en de speciale expertise van dienstverleners.

Ontdek de andere categorieën

CLIMATE RESPONSIBILITY
HERITAGE & ARCHITECTURE
SECURITY & SAFETY
SOCIETY & WELLBEING
TECHNOLOGY
Share This