Technology

De razendsnelle opkomst van technologie, nieuwe communicatiemethoden, snelle uitwisselingen, het geleidelijk verdwijnen van papier, nieuwe eisen en behoeften van burgers. Hoe gaat de publieke sector om met deze radicale veranderingen? Wat zijn de beste initiatieven op dit gebied?

De overheidsprojecten die in deze categorie worden ingediend, worden beoordeeld op basis van hun technologische innovatie, hun publiek en maatschappelijk karakter en hun milieu-impact.

We aanvaarden kandidaturen van projecten en technologieën die al operationeel zijn in 2024.

Criterium 1: Technologische innovatie (4 punten)

Gaat het om een technologie die nog niet bestaat (op Belgisch grondgebied en/of in de overheidssector)? Of is het een technologie die al bestond maar opnieuw is uitgevonden?

Toon aan hoe innovatief het project is. Is de impact van de technische innovatie meetbaar? Is het project reproduceerbaar, kan het worden toegepast in andere sectoren? Is de technologie robuust en onafhankelijk?

Criterium 2: Publiek en maatschappelijk karakter (4 punten)

Beschrijf de meerwaarde van het project voor de burgers en de samenleving. En beschrijf de mate waarin het project burgers heeft betrokken bij het ontwerp en de uitvoering van het project.

  • Toegankelijkheid van het project en de technologie
  • Maatschappelijke meerwaarde van het project (burgerraadpleging, praktisch gebruik van het project, verbetering van de leefomgeving, etc.)
  • Lokale aard van het project: gebruik van lokaal talent en lokale mankracht
  • Samenwerkingskarakter van het project
  • Communicatie en delen van kennis verworven door het project (integratie van burgers, opleiding, werkgelegenheid)

Criterium 3: Duurzaamheid (2 punten)

In hoeverre heeft het project rekening gehouden met duurzaamheid en heeft het aangetoond de principes van duurzaam ontwerpen te volgen?

Ontdek de andere categorieën

CLIMATE RESPONSIBILITY
HERITAGE & ARCHITECTURE
SECURITY & SAFETY
SOCIETY & WELLBEING
URBAN DEVELOPMENT, INFRASTRUCTURE & MOBILITY
Share This