Climate responsility

De Climate Responsibility Award wordt uitgereikt aan het publieke project met duurzame strategieën en praktijken, die een belangrijke bijdrage leveren aan het behoud van het milieu en het werken aan een duurzamere toekomst voor onze samenleving.

In deze categorie richten we ons op alle soorten projecten en initiatieven, variërend van nieuwe strategieën, innovatieve organisaties en processen, technologische toepassingen tot ook bouw- en infrastructuurprojecten.

We aanvaarden kandidaturen voor projecten in aanbouw of voltooid in 2024.

Criterium 1: Bijdrage aan duurzaamheid (5 punten)

In hoeverre levert het project een tastbare bijdrage aan de duurzaamheid van onze samenleving en ons milieu? Toon aan hoe het project bijdraagt aan een duurzamere toekomst. Is de impact meetbaar? Is het project reproduceerbaar?

Criterium 2: De impact op de burgers (5 punten)

Toon de positieve en significante impact van het project op burgers aan:

  • Hoe heeft het project burgers betrokken bij de implementatie? (bijvoorbeeld in de ontwerpfase, de planningsfase, de uitvoeringsfase, enz.)
  • Op welke manier wordt de burger betrokken bij het project wanneer het eenmaal loopt?
  • Hoe werd er gecommuniceerd over het project? (bijvoorbeeld via een informatiecampagne, voorlichtingscampagne, educatieve communicatie, enz.)
  • Wat is de positieve impact van het project op burgers vandaag en/of morgen?

Ontdek de andere categorieën

HERITAGE & ARCHITECTURE
SECURITY & SAFETY
SOCIETY & WELLBEING
TECHNOLOGY
URBAN DEVELOPMENT, INFRASTRUCTURE & MOBILITY
Share This