Heritage & ARCHITECTURE

Architecturaal erfgoed omvat alle constructies gemaakt door de mens met een aanzienlijke waarde. Het kan een grote historische waarde hebben of het kan een belangrijk symbool zijn voor een culturele identiteit. Het werk verdient het om bewaard te worden voor de toekomstige generaties zodat zij kunnen evolueren met hun geschiedenis in het achterhoofd.

De Publica Award “Heritage & Architecture” beloont het beste publieke project op basis van de technische kwaliteit, de architecturale kwaliteit en de manier waarop het past in de omgeving, evenals het publieke en maatschappelijke karakter.

We aanvaarden kandidaturen van projecten die voltooid zijn in 2024 of reeds gestart zijn met de renovatie/bouw.

Criterium 1: Technische kwaliteit (4 punten)

Toon aan hoe het project opvalt door het gebruik van technieken die verband houden met de natuurlijke en maatschappelijke omgeving en de geschiedenis van het erfgoed.

  • Promotie van erfgoedambachten en betrokkenheid van erfgoedspecialisten/gemeenschappen (bijv. het inschakelen van vaklieden, ambachtslieden, historici)
  • Gebruik van historische materialen en technieken (met respect voor de periode van het gebouw dat wordt gerenoveerd)
  • Gebruik van hergebruikte materialen
  • Gebruik van te ontdekken materialen (nieuwe materialen) of herontdekte materialen (stro, gebrand hout, bewerkte steen, klei, enz.).

Criterium 2: Architecturale kwaliteit (3 punten)

Toon aan hoe het project zich integreert in de bebouwde en natuurlijke omgeving en de geschiedenis van het erfgoed respecteert.

Laat ook zien hoe het project het programma van de opdrachtgever beantwoord heeft.  Is het resultaat consistent met de oorspronkelijke intentie?

Criterium 3: Het publieke en maatschappelijke karakter van het project (3 punten)

Beschrijf de meerwaarde van het project voor de burgers en voor de maatschappij:

  • Publieke toegankelijkheid van het gebouw (PBM, geschikt voor alle leeftijden, openingstijden, zichtbaarheid, bewegwijzering, website, kaartverkoop, catering, etc.)
  • Maatschappelijke meerwaarde van het project (publieksconsultatie, praktisch gebruik van het gebouw (accommodatie, lokalen, tuinen, etc.), opzetten van gezamenlijke activiteiten, verbeteren van de leefomgeving, etc.).
  • Verspreiding en delen van kennis die tijdens het project is opgedaan (integratie van burgers, opleiding, werkgelegenheid)

Ontdek de andere categorieën

CLIMATE RESPONSIBILITY
SECURITY & SAFETY
SOCIETY & WELLBEING
TECHNOLOGY
URBAN DEVELOPMENT, INFRASTRUCTURE & MOBILITY
Share This