Society & Wellbeing

In deze nieuwe categorie willen we de inspanningen en initiatieven van de administraties om het leven en de welzijn van de burgers en onze samenleving te verbeteren, belonen.

We aanvaarden kandidaturen van overheidsprojecten die in aanbouw zijn of in 2024 reeds zijn voltooid.

Criterium 1: Welzijn (4 punten)

Beschrijf hoe uw project het leven, de gezondheid en/of het mentale en fysieke welzijn van burgers verbetert.
Is de impact meetbaar?

Criterium 2: Maatschappelijke betrokkenheid (3 punten)

Beschrijf hoe de burgers bij het project betrokken zijn geweest. Van de conceptie tot de implementatie.

  • Publieke raadpleging
  • Praktische burgerparticipatie bij de implementatie (gebruik en betrokkenheid van lokaal talent en lokale mankracht)
  • Campagnes: Communicatie, voorlichting en vorming en educatie.

Criterium 3: Toegankelijkheid en inclusie (3 punten)

Beschrijf hoe het project toegankelijk en inclusief is.

  • Toegankelijkheid voor iedereen (digitale toegankelijkheid, PRM-toegankelijkheid, etc.);
  • Gevoel van veiligheid;
  • Het verwelkomen en opnemen van alle mensen (alle bevolkingsgroepen en gemeenschappen);
  • Integratie van de bestaande omgeving (natuur, infrastructuur, architectuur, enz.).

Ontdek de andere categorieën

CLIMATE RESPONSIBILITY
HERITAGE & ARCHITECTURE
SECURITY & SAFETY
TECHNOLOGY
URBAN DEVELOPMENT, INFRASTRUCTURE & MOBILITY
Share This