De kandidaten 2023

De 2023 editie van de Publica Award is verheugd een groot aantal projecten te hebben mogen selecteren uit de vele ontvangen kandidaturen.Ontdek ze hieronder, onderverdeeld in 6 categorieën.Stem voor uw favoriete project die de publieksprijs mag winnen.

De categorieën 2023

Alle categorieën
  • Alle categorieën
  • Climate Responsibility
  • Heritage & Architecture
  • Security & Safety
  • Society & Wellbeing
  • Technology
  • Urban Development, Infrastructure & Mobility
ZNA-Cadix-8-web
ZNA Cadix

Hoogtechnologisch, duurzaam en toekomstgericht nieuwbouwziekenhuis in centrum Antwerpen

CitydevBrussels_NovaCityI_SergeBrison-6-web
NovaCity I

La mixité verticale pour relever le défis du “vivre-ensemble”

MK-Promenade_Grasdijk-Westende-6-web
MK Promenade

Door het aanleggen van een grasdijk wordt er een natuurlijke en dynamische vorm van kustbescherming gecreëerd, waarbij beleving centraal staat.

Markt-Gavere_AFTER-8-web
Markt Gavere

Volledige transformatie/heraanleg van de Markt en de voortuin van het gemeentehuis van Gavere

Kop-Kanaalkom-Hasselt-12-web
Kop Kanaalkom Hasselt

De heraanleg van de kop van de Kanaalkom in Hasselt vormt het sluitstuk van de transformatie van de voormalige industriële haven tot een groene ontmoetingsplek aan het water.

de-vijvers-Markey-De-Panne-8-web
De Vijvers Markey De Panne

De Vijvers Markey: van vergeten gebied tot plaats waar iedereen geniet.

Patsy-web
Patsy – Paper Ballot Totalization System

Le vote est l’un des piliers de notre démocratie. Garantir l’exactitude des résultats électoraux et la transparence du processus de dépouillement doivent permettre de conserver la confiance témoignée par l’électeur face au système électoral en place. Patsy permet de relever ce défi.

e-Procurement
e-Procurement

Met het nieuwe e-Procurement platform, waar inkopers en bedrijven terecht kunnen voor overheidsopdrachten, verzekert de FOD BOSA de continuïteit en de wettelijke conformiteit van zijn diensten en verlaagt het verder de instapdrempel voor bedrijven.

Dr.-Roosensplein-Brasschaat-13-web
Dr. Roosensplein Brasschaat

Dr. Roosensplein is een klimaatrobuust belevingsplein met een performante waterhuishouding en veel infiltratiemogelijkheid door de bioswale, boombunkers en het ondergronds infiltratiebekken

DataWijzer-2-web
DataWijzer

De DataWijzer is een instrument met als doel inzichten te genereren aan de hand van schooleigen data, in een interactie tussen de Vlaamse Onderwijsinspectie (VOI) en andere onderwijsprofessionals.

Bimvisible-1-web
Bimvisible

Bimvisible is een app die via Augmented Reality technische installaties en bijhorende data in een gebouw (in exploitatie) zichtbaar maken

Virtual-reality-trainingsruimte-4-web
Virtual reality-trainingsruimte

Politiezone Antwerpen heeft de grootste en meest innovatieve politionele virtual reality-trainingsruimte ter wereld in zijn nieuw politiegebouw geïnstalleerd om via state-of-the-arttechnologie de politiemedewerkers optimaal te trainen zodat de veiligheid van de burgers gegarandeerd wordt.

De Publica Awards is het trefpunt van het jaar voor vertegenwoordigers van openbare besturen (gemeenten, OCMW's, politiezones, provincies, ziekenhuizen, regionale en federale overheden, non-profitorganisaties, ... ).

De jury van de Publica Awards 2023

sponsors & partners

Share This