20180531 Gent België: UGent departement Criminologie

Wim Hardyns is professor aan de Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht van de Universiteit Gent. Als lid van het Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) bestudeert hij criminele fenomenen zoals sport-gerelateerde criminaliteit, gewelddadige jeugdgroepen, radicalisering en terrorisme. Daarnaast heeft Wim Hardyns een ruime expertise in alles wat te maken heeft met criminologische methoden en technieken, big data, nieuwe veiligheidstechnologieën, sociale cohesie en onveiligheidsbeleving.

Professor Department of Criminology, Criminal Law and Social Law - Institute for International Research onCriminal Policy (IRCP)

Share This
Scroll to Top