De kandidaten 2021

De 2021 editie van de Publica Award is verheugd een groot aantal projecten te hebben mogen selecteren uit de vele ontvangen kandidaturen.Ontdek ze hieronder, onderverdeeld in 5 categorieën.Stem voor uw favoriete project die de publieksprijs mag winnen.

De categorieën 2021

Alle categorieën
  • Alle categorieën
  • Corporate Responsibility
  • Heritage & Architecture
  • Security & Safety
  • Technology
  • Urban Development & Infrastructure & Mobility
Stadsrandbos_foto-2-300dpi
Stadsrandbos in Knokke Heist

Het nieuwe Stadsrandbos tussen Heist en Knokke bedraagt 27 hectare en sluit aan bij de bestaande bebouwde omgeving, de polders en de tweede Golf. Het project kadert in de algemene visie van de gemeente op de verdere uitbouw van natuur –en bosgebieden, fiets –en wandeldoorsteken, medegebruik en veiligheid.

Model-3-heren-Clydeweb
Schoenen voor treinbestuurders

Project rondom de schoenen voor treinbestuurders met als resultaat een grotere tevredenheid, betere job uitoefening en stimulering van de circulaire economie (de oude schoenen kregen een tweede leven).

PolitieAntwerpen1_Dossier-professioneel-profileren---VR2
Professioneel Profileren

In samenwerking met 3 andere politiezones werd een handelingskader professioneel profileren uitgewerkt met richtlijnen en tips bij de verschillende stappen van een controle. Door de focus te leggen op een kwaliteitsvolle en correcte manier van controleren, wordt vermeden dat politiemedewerkers in de val van etnisch profileren trappen of dat gecontroleerde personen de perceptie krijgen van een onrechtvaardige of discriminerende controle.

PolitieAntwerpen-2_Dossier-WELL-building---orida
Hoe creëren we gezonde werkomgevingen bij Politiezone Antwerpen? De WELL Building Standaard v.2 als leidraad

De WELL Building Standaard plaatst de mens centraal en helpt om op een holistische, wetenschappelijke en meetbare manier gezonde werkomgevingen te creëren voor zowel bestaande als nieuwe gebouwen. Ook zorgt de standaard ervoor dat de drie duurzaamheidsaspecten, People – Planet – Profit, gerespecteerd worden en in balans zijn.

Sowaer_amenagement-zone-tampon
Implantation d’un corridor écologique favorable à la biodiversité aux abords de l’aéroport de Liège

La réalisation d’aménagements propices à la protection et au développement de la faune et de la flore locale aux abords des zones d’activité économique de I’aéroport de Liège

StadRoeselare_RSL-Op-Post---foto-1
Site RSL Op Post, circulair en sociaal kantelpunt voor talenten

De site RSL Op Post zet in op een totaalbenadering van de stedelijke inclusieve dienstverlening, voor en door Roeselarenaars. Deze site vertrekt van de kracht van (kwetsbare) mensen en ondersteunt ontmoeting, samenwerking, talentontwikkeling en inclusieve innovatie; met het oog op het verhogen van de levenskwaliteit bij (kwetsbare) inwoners van Roeselare.

Verko_Foto-1
Verwerking GFT 2019

Bouwen van een vergistingsinstallatie met nacompostering met biogasopwerkingseenheid. De nieuwe composteerinstallatie draagt bij aan de circulaire economie en de klimaatdoelstellingen.

De Publica Awards is het trefpunt van het jaar voor vertegenwoordigers van openbare besturen (gemeenten, OCMW's, politiezones, provincies, ziekenhuizen, regionale en federale overheden, non-profitorganisaties, ... ).

De jury van de Publica Awards 2021

sponsors & partners

Share This