Les candidats 2021

L'édition 2021 du Publica Award a le plaisir d'avoir sélectionné de nombreux projets parmi les nombreuses candidatures reçues.Ceux-ci sont réparti sur 5 catégories où vous aurez la possibilité de voter pour le dossier qui remportera le prix du public.

Les catégories 2021

Toutes les catégories
  • Toutes les catégories
  • Corporate Responsibility
  • Heritage & Architecture
  • Security & Safety
  • Technology
  • Urban Development & Infrastructure & Mobility
PolAnvers1_Dossier-BC-cam_00
Project Bodycam

Project met betrekking tot het ter beschikking stellen van de bodycam aan elke eerstelijnsmedewerker dewelke zichtbaar wordt gedragen op de borst, en bedoeld is om de interactie tussen politie en burger te filmen.

Verko_Foto-1
Verwerking GFT 2019

Bouwen van een vergistingsinstallatie met nacompostering met biogasopwerkingseenheid. De nieuwe composteerinstallatie draagt bij aan de circulaire economie en de klimaatdoelstellingen.

StadRoeselare_RSL-Op-Post---foto-1
Site RSL Op Post, circulair en sociaal kantelpunt voor talenten

De site RSL Op Post zet in op een totaalbenadering van de stedelijke inclusieve dienstverlening, voor en door Roeselarenaars. Deze site vertrekt van de kracht van (kwetsbare) mensen en ondersteunt ontmoeting, samenwerking, talentontwikkeling en inclusieve innovatie; met het oog op het verhogen van de levenskwaliteit bij (kwetsbare) inwoners van Roeselare.

Sowaer_amenagement-zone-tampon
Implantation d’un corridor écologique favorable à la biodiversité aux abords de l’aéroport de Liège

La réalisation d’aménagements propices à la protection et au développement de la faune et de la flore locale aux abords des zones d’activité économique de I’aéroport de Liège

PolitieAntwerpen-2_Dossier-WELL-building---orida
Hoe creëren we gezonde werkomgevingen bij Politiezone Antwerpen? De WELL Building Standaard v.2 als leidraad

De WELL Building Standaard plaatst de mens centraal en helpt om op een holistische, wetenschappelijke en meetbare manier gezonde werkomgevingen te creëren voor zowel bestaande als nieuwe gebouwen. Ook zorgt de standaard ervoor dat de drie duurzaamheidsaspecten, People – Planet – Profit, gerespecteerd worden en in balans zijn.

PolitieAntwerpen1_Dossier-professioneel-profileren---VR2
Professioneel Profileren

In samenwerking met 3 andere politiezones werd een handelingskader professioneel profileren uitgewerkt met richtlijnen en tips bij de verschillende stappen van een controle. Door de focus te leggen op een kwaliteitsvolle en correcte manier van controleren, wordt vermeden dat politiemedewerkers in de val van etnisch profileren trappen of dat gecontroleerde personen de perceptie krijgen van een onrechtvaardige of discriminerende controle.

Model-3-heren-Clydeweb
Schoenen voor treinbestuurders

Project rondom de schoenen voor treinbestuurders met als resultaat een grotere tevredenheid, betere job uitoefening en stimulering van de circulaire economie (de oude schoenen kregen een tweede leven).

Stadsrandbos_foto-2-300dpi
Stadsrandbos in Knokke Heist

Het nieuwe Stadsrandbos tussen Heist en Knokke bedraagt 27 hectare en sluit aan bij de bestaande bebouwde omgeving, de polders en de tweede Golf. Het project kadert in de algemene visie van de gemeente op de verdere uitbouw van natuur –en bosgebieden, fiets –en wandeldoorsteken, medegebruik en veiligheid.

Iriscare_stockecat-2
eCat Iriscare

De eCat is een online aankoopcentrale voor de aankoop van kwalitatief en gecertificeerd persoonlijk beschermingsmateriaal. De eCat is toegankelijk voor alle Brusselse zorginstellingen, waardoor zij aan voordelige tarieven persoonlijk beschermingsmateriaal kunnen aankopen voor de bewoners en het personeel van de instelling waar ze voor verantwoordelijk zijn.

Corporate Responsability - Broodjes bewerkt
COVID-proofing our enterprise restaurants for our 30.000 employees

COVID-proof maken van onze bedrijfsrestaurants voor onze 30.000 werknemers

FODJustice_W-10
Een straffe, snelle en menselijke justitie (Crossborder Fines)

Project rondom de uitwisseling van informatie over de identiteit van verkeersovertreders, alsook de handhaving van sancties voor verkeersovertredingen te vergemakkelijken over de landsgrenzen heen.

EasyBrussels_Screen1
Openbudgets.brussels

Ce projet vise à améliorer et optimiser la manière dont l’argent public est dépensé.

Les Publica Awards, c’est le rendez-vous de l’année pour les représentants des autorités publiques (municipalités, CPAS, zones de police, provinces, hôpitaux, autorités régionales et fédérales, organisations à but non lucratif, ... ).

Le jury des Publica Awards 2021

Les sponsors & partenaires

Share This