Hoe creëren we gezonde werkomgevingen bij Politiezone Antwerpen?
De WELL Building Standaard v.2 als leidraad

Politie Antwerpen 2

Corporate Responsibility

Projectomschrijving

Hoe creëren we gezonde werkomgevingen bij Politiezone Antwerpen? De WELL Building Standaard v.2 als leidraad.

In 2023 verhuizen we bij Politiezone Antwerpen naar het Mastergebouw op de Post-X site in Berchem. In 2014 hebben we in het plan van eisen gevraagd om een BREAAM-certificaat te behalen om zo een duurzame impact op de omgeving te kunnen maken. Een duurzaam gebouw is niet echter automatisch een gezond gebouw en stelt niet altijd het belang van de mens centraal.

Vandaar dat we in 2018 ervoor geopteerd hebben om ook een certificaat van de WELL Building Standaard te behalen. In deze standaard wordt de mens centraal geplaatst en niet het gebouw. Net zoals er bij BREAAM niet enkel naar het eigen gebouw maar ook de omgeving gekeken wordt, kijkt de WELL Building Standaard niet enkel naar de eigen gebouwgebruikers maar ook naar de gemeenschap. De WELL Building Standaard helpt ons om op een holistische, wetenschappelijke en meetbare manier gezonde werkomgevingen te creëren, zowel voor bestaande als nieuwe gebouwen, die ervoor zorgen dat de drie duurzaamheidsaspecten, People – Planet – Profit, gerespecteerd worden en in balans zijn. De WELL Building Standaard helpt ons daarnaast met het realiseren van de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Alle eisen die in de standaard gevraagd worden kunnen immers in verband gebracht worden met één of meerdere van de doelstellingen en de concrete uitwerking ervan. Onze ambitie is om in 2024 een platina certificaat te behalen door aan zo veel mogelijk eisen van de standaard te voldoen en een duurzame impact op de samenleving te creëren.

Meerwaarde voor de samenleving

In de 121 eisen van de WELL Building Standaard wordt er gevraagd om in te zetten op duurzaamheidsaspecten die een meerwaarde voor de samenleving zijn:

  • Milieu: afvalbeheersplan opstellen, verbod pesticiden, biologische producten gebruiken, werken met duurzame bouwmaterialen, biologische en lokale voeding aanbieden, beperken vervuiling tijdens bouwproces, rookvrije omgevingen voorzien, connectie met de natuur voorzien in het ontwerp.
  • Risicopreventie: zit in bijna alle eisen van WELL. Enkele voorbeelden zijn aanbieden gezonde voeding, legionellabeheersplan opstellen, werken rond mentaal welzijn.
  • Sociale integratie: wordt in het concept ‘Gemeenschap’ uitgewerkt. Bijvoorbeeld universeel ontwerp en toegankelijkheid, eisen opleggen in aanbestedingen tegen oneerlijke arbeidspraktijken.
Impact op de samenleving

We zetten met Politiezone Antwerpen in op 94 van de 121 eisen van de standaard die een duurzame impact hebben op de samenleving. Enkele concrete voorbeelden:

  • Positieve impact samenleving: WELL vraagt om een duurzaamheidscertificaat te behalen (BREAAM-certificaat ‘Very Good’wordt behaald voor het Mastergebouw).
  • Communicatie: Na het behalen van het certificaat organiseren we rondleidingen voor externen om kennis te maken met de WELL Building Standaard.
  • Participatief karakter: Samenwerkingsverbanden tussen PZA en externen (netwerk diversiteit, inburgeringscursussen, buurtinformatienetwerk, opleidingen).
  • Metingen: een grote hoeveelheid metingen wordt gevraagd (luchtkwaliteit, waterkwaliteit, thermisch comfort,…), jaarlijks tevredenheidsonderzoek (Leesman Index), ...
Share This