Categories 2021

Project Bodycam

Project met betrekking tot het ter beschikking stellen van de bodycam aan elke eerstelijnsmedewerker dewelke zichtbaar wordt gedragen op de borst, en bedoeld is om de interactie tussen politie en burger te filmen.

Professioneel Profileren

In samenwerking met 3 andere politiezones werd een handelingskader professioneel profileren uitgewerkt met richtlijnen en tips bij de verschillende stappen van een controle. Door de focus te leggen op een kwaliteitsvolle en correcte manier van controleren, wordt vermeden dat politiemedewerkers in de val van etnisch profileren trappen of dat gecontroleerde personen de perceptie krijgen van een onrechtvaardige of discriminerende controle.

Stadsrandbos in Knokke Heist

Het nieuwe Stadsrandbos tussen Heist en Knokke bedraagt 27 hectare en sluit aan bij de bestaande bebouwde omgeving, de polders en de tweede Golf. Het project kadert in de algemene visie van de gemeente op de verdere uitbouw van natuur –en bosgebieden, fiets –en wandeldoorsteken, medegebruik en veiligheid.

eCat Iriscare

De eCat is een online aankoopcentrale voor de aankoop van kwalitatief en gecertificeerd persoonlijk beschermingsmateriaal. De eCat is toegankelijk voor alle Brusselse zorginstellingen, waardoor zij aan voordelige tarieven persoonlijk beschermingsmateriaal kunnen aankopen voor de bewoners en het personeel van de instelling waar ze voor verantwoordelijk zijn.