Security & Safety

Project Bodycam

Project met betrekking tot het ter beschikking stellen van de bodycam aan elke eerstelijnsmedewerker dewelke zichtbaar wordt gedragen op de borst, en bedoeld is om de interactie tussen politie en burger te filmen.

Project Skyfall

Project omtrent C-UAV technologie en tactiek, gecoördineerd door Lokale Politie Antwerpen, met projectpartners Lokale Politie Brussel Hoofdstad Elsene, Federale Politie & Jandarmeria Romana.