Project Bodycam

Politiezone Antwerpen

Security & Safety

Projectomschrijving

Project met betrekking tot het ter beschikking stellen van de bodycam aan elke eerstelijnsmedewerker dewelke zichtbaar wordt gedragen op de borst, en bedoeld is om de interactie tussen politie en burger te filmen.

Begin 2019 werd van start gegaan met het project bodycam met als doel de operationele eenheden te voorzien van dit middel. Een bodycam is een kleine draagbare camera, dewelke zichtbaar wordt gedragen en bedoeld is om de interactie tussen burger en politie te filmen. De bodycam kan videobeelden en audio registreren evenals opslaan. Door het dragen van de bodycam wordt een de-escalerend effect beoogd met als doel het gebruik van geweld door of tegen de politie te doen dalen. Het doen dalen van het aantal klachten, bevorderen van het veiligheidsgevoel zijn ook belangrijke doelstellingen. Daarnaast kunnen de beelden gebruikt worden voor didactische doeleinden alsook om strafbare feiten te registreren. In het project werd bepaald volgens welke richtlijnen de bodycam dient te worden gehanteerd, welke processen er dienen te worden doorlopen van het maken van een opname tot aflevering van een beeld aan het parket of andere. In het project stelden zich er heel wat uitdagingen. Gezien er tientallen ploegen gelijkertijd op het terrein gaan, is een snelle ontlening op naam een vereiste. Een kwalitatieve bevestiging op de kledij, instructies en opleiding, opslag van beelden, toegang tot beelden, …. zijn de verschillende uitdagingen waar een antwoord op werd gezocht. Het resultaat van dit alles zijn 700 bodycams verdeeld over 21 ontleenlocaties, toebedeeld aan 7 verschillende diensten. Om dit te realiseren werden er 17 opleidingen gegeven, 103 ambassadeurs aangesteld, werden er 14 verschillende onepagers ontwikkeld, 70 handleidingen ter beschikking gesteld. Daarnaast waren we een zeer toegankelijke partner voor andere politiediensten die eveneens dit project wilden realiseren.

Vier toestellen werden in verschillende omstandigheden uitgebreid getest om tot één  voorkeurtoestel te komen. Tijdens een pilot binnen het fietsteam Orida, met een duurtijd van enkele maanden, werden alle pijnpunten en issues aangepakt. Vervolgens starten we met een gefaseerde uitrol, met aanvang bij de grootste dienst Noodhulp om uiteindelijk tegen december 2020 de laatste dienst uitgerust te hebben met de bodycam. Introductie van de bodycam binnen de opleiding GPI48 in het kader van ‘reflextraining’ vormt het sluitstuk van het operationele luik van het project. De ontwikkeling van een beleidsrapportage zorgt voor een structurele opvolging van de bodycam.

Technologie

Na een uitgebreide testfase van verschillende bodycams werd het toesteld Edesix VB400 gekozen. Er werden 700 toestellen voorzien gespreid over 11 verschillende locaties, waar deze kunnen ontleend worden. De Full HD beelden kunnen decentraal worden afgeladen en bekeken in de verschillende locaties doch worden op een redundante manier opgeslagen. De beelden kunnen op een eenvoudige en veilige wijze worden gedeeld met andere gebruikers. De toestellen, met een batterijduur van meer dan 12u, worden permanent gedragen door interventie, taakgericht door andere diensten.

Diversifiëring

De bodycams worden gebruikt om het aantal klachten tegen politie terug te dringen alsook het gebruik van geweld tegen politie te doen dalen. Tevens zorgt de bodycam ervoor dat de drempel tot het gebruik van geweld door politie wordt verhoogd. Daarnaast draagt de bodycam bij tot het verhogen van het veiligheidsgevoel van de medewerker en tot een betere bejegening tussen politie en burger. Ook registratie van strafbare feiten behoort tot de mogelijkheden. Het gebruik van de bodycam voor leerdoeleinden werd recent geïntroduceerd in de opleding GPI48 binnen geweldsbeheersing.

Wat zijn de tot nu toe geboekte resultaten/vooruitgang?

In december 2019 zijn we gestart met een pilot binnen ons fietsteam Orida. Aldaar werd het gebruik van de bodycam gefinetuned alsook de processen binnen de organisatie op punt gesteld. Vervolgens werden de bodycams verder uitgerold binnen de andere en grotere diensten zoals interventie, mobiele eenheid, verkeer, wijkwerking... Het gevolg is nu dat alle geüniformeerde eerstelijnsdiensten sinds december 2020 voor verschillende taken met een bodycam de straat opgaan. Ondertussen werden we reeds geconfronteerd met verschillende incidenten, onder andere EDS, waar de bodycam een meerwaarde bood.

Share This