Project Skyfall

Politiezone Antwerpen

Security & Safety

Projectomschrijving

Politiezone Antwerpen heeft zich in januari 2018 met het project Skyfall ingeschreven op de projectoproep van het Internal Security Fund (ISF-2017-AGPROTECT) van de Europese Commissie. Het project omvat de aanpak van en tussenkomst bij incidenten met drones met een subsidie van de EU ter waarde van € 1,031,732.09.

De komende jaren zal het aantal commerciele en private drones sterk toenemen. Met deze toenemende verspreiding wordt ook een toename verwacht van het aantal incidenten. Uit analyse van de werkwijze van bepaalde terroristische organisaties is gebleken dat zij ervaring hebben met het inzetten van drones. Met eenvoudige aanpassingen kunnen drones uitgerust worden met wapens en explosieven. In de strijd tegen terreur is het aangewezen dat de Europese politiediensten hierop voorbereid zijn. Tot voor project Skyfall beschikten de Belgische politiediensten niet over het vereiste materiaal om drones op een gecontroleerde manier te neutraliseren.

Politiezone Antwerpen coördineerde het volledige project. Sluitstuk van project Skyfall omvat de organisatie van 2 EU opleidingssessies, waarbij alle EU lidstaten uitgenodigd worden om deel te nemen aan een masterclass C-UAV. Deze omvat het geheel van dreigingsanalyse, preventieve maatregelen, tot reactie op incidenten vanuit een strategisch tactische beandering. Na afloop van deze EU opleiding worden de middelen definitief in gebruik genomen binnen de Belgische politiediensten

Technologie

Lokale Politie Antwerpen engageerde zich t.a.v. de Europese Commissie om een analyse uit te voeren die uitgaat van de dreiging van drones, om vervolgens een analyse te maken van de meest geschikte middelen om te reageren op incidenten met drones. I.k.v. dit project werd een uitdagend testparcours opgezet als challenge voor de industrie die haar capaciteiten diende aan te tonen om drones in diverse situaties te intercepteren. Dit zowel bij dag als nacht in een verstedelijkte omgeving binnen ‘controlled airspace’, zonder andere kritische (communicatie) systemen disproportioneel te verstoren.

Diversifiëring

De testresultaten van de industry challenge hebben geleid tot het uitwerken van een tactisch concept wat gebruik maakt van 2 technologieën. Enerzijds jamming van communicatie en navigatie om drones te onderbreken in hun mobiliteit en bestuurbaarheid. Anderzijds kinetische interceptie d.m.v. een net launcher die een slim projectiel programmeert volgens de koers van de drone om vlakbij de drone te desintegreren en een net rond de drone te spreiden, waarna deze door een parachute gecontroleerd op een veilige manier neerkomt. Door niet destructief te intercepteren, zijn (digitale) forensics mogelijk in het verder onderzoek.

Wat zijn de tot nu toe geboekte resultaten/vooruitgang?

Het organiseren van de industry challenge vormde een unieke opportuniteit voor de industrie om hun producten te testen buiten de labo omgeving en te laten beoordelen door end users met medewerking van de luchtvaartautoriteiten en BIPT in reële omstandigheden. De uitgewerkte tactische inzetmodaliteiten en aankoop van jammingsdevices en slimme kinetische interceptiemiddelen maken dat er op Belgisch niveau dan ook een C-UAV capaciteit de naam waardig beschikbaar is binnen de politiediensten. Deze werd een eerste keer ingezet n.a.v. de NATO top en het bezoek van Amerikaans president Biden aan de EU top 14-15/6/2021.

Share This