Schoenen voor treinbestuurders

NMBS

Corporate Responsibility

Projectomschrijving

Project rondom de schoenen voor treinbestuurders met als resultaat een grotere tevredenheid, betere job uitoefening en stimulering van de circulaire economie (de oude schoenen kregen een tweede leven).

Problematiek

Deel 1: meer dan de helft van de mensen is momenteel zeer ontevreden over het huidige model.
Reden: zware schoen (type S3) die niet geschikt is voor het beroep van treinbestuurder. Zwaar om hele dag te dragen en niet comfortabel om de trein mee te besturen (dodemanspedaal waardoor de voet de hele dag in een schuine hoek zit). Draagplicht in dit beroep is noodzakelijk en verplicht voor de arbeidsveiligheid: denk aan het risico op verzwikken van de enkels, vnl. bij uitstappen uit de locomotief, en het risico op uitglijden en of vallen op oneffen terrein.

Deel 2: 3550 treinbestuurders die elk jaar hun schoenen weggooien in de vuilbak of in het beste geval naar het containerpark brengen. Indien we 1,5 kg tellen per paar schoenen dan is dit kleine 5 ton minder afval per jaar. Doel is om dit project uit breiden naar de ateliers waar nog eens 4500 medewerkers veiligheidsschoenen dragen. Dan komen we aan een klein 10 ton per jaar minder afval.

Doel: Ervoor zorgen dat minstens 90 % van de treinbestuurder tevreden is over de schoenen die zij dragen. Minder afval door de schoenen te recycleren.

Oplossing: Zoeken naar een halfhoge lichtere schoen zonder veiligheidsneus (type O2). Dus meer comfort om een hele dag te dragen en waarmee ze de trein gemakkelijker kunnen besturen. Werken met een partner/leverancier die de schoenen recycleert of een second life geven.

Voornaamste karakteristieken:

  • Stimuleren circulaire economie : samenwerking van de NMBS met CFA (Circular Footwear Alliance) : de schoenen van 3550 treinbestuurders (jaarlijks) krijgen een second life.
  • Risicopreventie : ervoor zorgen dat een goede comfortabele schoen draagt waarmee men zijn job kan uitoefenen en die ervoor zorgt dat er minder arbeidsongevallen zijn.
  • Betrokkenheid van de treinbestuurder bij het eindbeslissingsproces (met als gevolg grotere tevredenheid)
Meerwaarde voor de samenleving
  1. Milieu: second life geven aan de oude schoenen voor treinbestuurders via CFA (Circular Footwear Alliance).
  2. Risicopreventie : voorkomen van arbeidsongevallen/minder arbeidsongevallen door een schoen ter beschikking te stellen die de treinbestuurders appreciëren én wel willen dragen. Tevredenheid van de treinbestuurders verhogen naar minstens 90%.
  3. Sociale inclusie : betrokkenheid van de treinbestuurder bij het beslissingsproces. Showroomfase als gunningscriterium + testen op het terrein van verschillende modellen vooraleer overgegaan wordt tot de definitieve gunning.
Impact op de samenleving
  • Reproduceerbaarheid van het project: ook gebruiken voor andere beroepen binnen de NMBS bvb voor de schoenen van de ateliers. Inspiratie/aanzet om dit ook te doen bij andere ondernemingen: INFRABEL, MIVB, TEC, De Lijn, B-Post,…
  • Impact van het project: inzamelen van schoenen van 3550 treinbestuurders (jaarlijks een kleine 3 ton afval) + potentieel nog 4500 medewerkers in de ateliers (jaarlijks 4 ton afval). Dus potentieel 10 ton minder afval. Een groot deel van de schoenen krijgt een second life en zal opnieuw worden gebruikt.
  • Communicatie rond het project: communicatie naar comités welzijn, preventiedienst en eindgebruikers
Share This