Security & Safety

Virtual reality-trainingsruimte

Politiezone Antwerpen heeft de grootste en meest innovatieve politionele virtual reality-trainingsruimte ter wereld in zijn nieuw politiegebouw geïnstalleerd om via state-of-the-arttechnologie de politiemedewerkers optimaal te trainen zodat de veiligheid van de burgers gegarandeerd wordt.

VIC²

VIC² is de technische vertaling van de strategische visie op cybercrime van dhr De Keyzer, Procureur des Konings Antwerpen, waarbij cybercrime gezien wordt als een netwerk (geen organisatie zoals een drugskartel) waar de rechtstaat een netwerk van publieke spelers (politie/justitie/….) en private spelers (banken, webwinkels,…) tegenover moet stellen om zeer snel te kunnen storen op criminele geldstromen.

Speedpedelecs PolBru

De politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene stelt sinds juni speedpedelecs ter beschikking van de territoriale interventiebrigades (BTI) met het oog op een snellere tussenkomst in het soms moeilijk bereikbare stadscentrum.

Expertisecentrum GRACE

GRACE (Ghent Research institute for Art & cultural heritage Crime and law Enforcement) is een expertisecentrum van UGent, Politie Gent en het Gentse Museum voor Schone Kunsten dat wil bijdragen tot de kennis over kunst- en erfgoedcriminaliteit, maar ook kan fungeren als een ontmoetingspunt van verschillende relevante sectoren.