ObjectTypenBibliotheek

Agentschap Wegen en Verkeer

Technology

Projectomschrijving

Doel: In kaart brengen, definiëren en standaardiseren van de informatiebehoefte met betrekking tot assets/infrastructuurobjecten aan de hand van een semantisch model dat een open standaard moet worden. Standaardisatie om BIM-gericht werken te faciliteren en een daaraan gekoppeld lifecycle Asset Informatie Management Systeem op te zetten en te voeden.

Wat is BIM? 
Virtueel bouwen en digitaal samenwerken tussen alle projectpartners binnen een bouwproject en over alle fasen van het project heen.

Wat zijn de voordelen van BIM?

 • Betere communicatie en samenwerking
 • Hogere kwaliteit van ontwerp en uitvoering
 • Vroeger fouten detecteren
 • Meer fouten detecteren
 • Faalkosten verminderen
 • Beter respecteren van de doorlooptijd - Kortere doorlooptijd
 • Betere planning van complexe werven
 • Minder hinder voor weggebruikers en omgeving
 • Gemakkelijker draagvlak creëren door realistische visualisaties
 • Predictief onderhoud
 • Volledige, correcte, up-to-date bron van informatie over al onze assets op het terrein
 • Efficiënter beheer en onderhoud
 • Vlottere exploitatie van onze infrastructuur
 • Nieuwe investeringen plannen en programmeren
Connectiviteit

De OTL is een datastandaard die in het leven geroepen is om op een gestructureerde manier BIM-gericht te kunnen werken. Dat zorgt er niet alleen voor dat iedereen dezelfde taal spreekt, maar ook dat de data vlot hergebruikt kan worden door de verschillende projectpartners. Het metamodel is flexibel opgemaakt, zodat het zowel in klassieke ICT omgeving als in linked data omgevingen kan gebruikt worden en is erkend als OSLO datastandaarden door het Stuurorgaan Vlaams ICT- en Informatiebeleid. Door de standaardisatie te introduceren in de infrastructuursector, zal er steeds meer uniform gewerkt kunnen worden en informatie-uitwisseling tussen projectpartners eenduidiger plaatsvinden.

Originaliteit van het project

De OTL moet dé datastandaard worden als er over (water)weginfrastructuur wordt gesproken. De OTL zal de rode draad vormen doorheen de hele levencyclus van een asset. Door haar gecentraliseerde opmaak en haar mens- en machineleesbaarheid, vormt de OTL een gemeenschappelijke taal voor iedereen. Zo spreken alle projectpartners dezelfde taal en vezamelen ze gelijktijdig gestructureerde data, die iedereen kan (her)gebruiken gedurende de levenscyclus van de assets. Door de OTL voor alle domeinen (wegenbouw, waterbouw, elektromechanica, telematica, kunstwerken, ...) te voorzien, kan hij breed ingezet worden in het volledige beleidsdomein MOW, de infrastructuursector en alle andere asset managers, zoals daar ook zijn de steden/gemeenten en nutsmaatschappijen.

Haalbaarheid en rentabiliteit van de oplossing?

In 2017 werd de BIM visie bekend gemaakt aan het brede publiek. De eerste OTL implementatiemodellen werden gelanceerd in 2019 en na de publieke review werd de OTL erkend als Vlaamse datastandaard eind 2020. In 2020 wordt al in 10% van de uitvoeringsopdrachten en 25% van de studieopdrachten van AWV, BIM-gericht werken opgenomen en OTL conforme data gevraagd. De komende jaren (in 2021 resp. in 20% uitvoerings- en 30% studieopdrachten) zal het aantal BIM -gerichte aanbestedingen geleidelijk aan stijgen om zo voor al onze assets OTL conforme data te kunnen verzamelen en uitwisselen tussen projectpartners. Zo werken we samen op innovatieve wijze aan de digitale transformatie gebaseerd op interoperabele data van onze infrastructuursector in Vlaanderen.

Share This