FRIS: Flanders Research Information Space

Tobania

Technology

Projectomschrijving

De Vlaamse overheid speelt een voortrekkersrol in open data. Daarom lanceerde ze een eigen onderzoeksportaal, FRIS. FRIS staat voor Flanders Research Information Space en is dus een open dataplatform dat informatie verzamelt over publiek gefinancierd onderzoek. Die informatie sturen de Vlaamse onderzoeksinstellingen automatisch door naar FRIS. Door de data van dit platform open te stellen, wil het Europese octrooibureau VO je als bedrijf, organisatie of onderzoeker helpen om te innoveren en om nieuwe toepassingen en apps te ontwikkelen. Dat kan eenvoudig omdat de VO gratis de Vlaamse open datalicentie ter beschikking stelt via open interfaces (API’s). Zo kan je vrij aan de slag met alle gegevens van het publiek gefinancierde onderzoek in Vlaanderen.

Connectiviteit

Het gebruik van open data voor eigen onderzoek en ontwikkeling: De Vlaamse overheid speelt een voortrekkersrol in open data. Daarom lanceerde ze een eigen onderzoeksportaal, FRIS. FRIS staat voor Flanders Research Information Space en is dus een open dataplatform dat informatie verzamelt over publiek gefinancierd onderzoek. Die informatie sturen de Vlaamse onderzoeksinstellingen automatisch door naar FRIS. Door de data van dit platform open te stellen, wil het Europese octrooibureau VO je als bedrijf, organisatie of onderzoeker helpen om te innoveren en om nieuwe toepassingen en apps te ontwikkelen. Dat kan eenvoudig omdat de VO gratis de Vlaamse open datalicentie ter beschikking stelt via open interfaces (API’s). Zo kan je vrij aan de slag met alle gegevens van het publiek gefinancierde onderzoek in Vlaanderen. Tools: Je wisselt informatie met de VO uit via CERIF XML. CERIF staat voor Common European Research Information Format en is een Europese standaard volgens een Entity Relationship Model. De data van FRIS vraag je op via SOAP-webdiensten.

Originaliteit van het project

Bron van onderzoek en expertise: FRIS brengt al het publiek gefinancierde onderzoek in Vlaanderen voor je samen. Het gaat hier over informatie van onderzoeksorganisaties, onderzoekers, publicaties en projecten. Binnenkort komen daar ook octrooien, onderzoeksinfrastructuur en datasets bij. Je vindt er dus heel snel je weg naar experts en expertise. Intussen omvat FRIS informatie van meer dan 87.000 onderzoekers, 2.500 organisaties, 45.000 onderzoeksprojecten en 488.000 wetenschappelijke publicaties. Kortom, FRIS fungeert als aggregator én one-stop-shop voor onderzoek in Vlaanderen.

Altijd up-to-date: De vijf Vlaamse universiteiten en negen andere Vlaamse onderzoeksinstellingen hebben hun databanken al rechtstreeks aan FRIS gekoppeld. Zo stromen hun onderzoeksgegevens automatisch door. Wijzigt een onderzoeksinstelling iets in haar databank? Dan zie je die wijziging meteen in FRIS.

Haalbaarheid en kosteneffectiviteit

Bron van onderzoek en expertise: FRIS brengt al het publiek gefinancierde onderzoek in Vlaanderen voor je samen. Het gaat hier over informatie van onderzoeksorganisaties, onderzoekers, publicaties en projecten. Binnenkort komen daar ook octrooien, onderzoeksinfrastructuur en datasets bij. Je vindt er dus heel snel je weg naar experts en expertise. Intussen omvat FRIS informatie van meer dan 87.000 onderzoekers, 2.500 organisaties, 45.000 onderzoeksprojecten en 488.000 wetenschappelijke publicaties. Kortom, FRIS fungeert als aggregator én one-stop-shop voor onderzoek in Vlaanderen. Altijd up-to-date: De vijf Vlaamse universiteiten en negen andere Vlaamse onderzoeksinstellingen hebben hun databanken al rechtstreeks aan FRIS gekoppeld. Zo stromen hun onderzoeksgegevens automatisch door. Wijzigt een onderzoeksinstelling iets in haar databank? Dan zie je die wijziging meteen in FRIS.

De bedoeling is om de kennis die Vlaanderen al rijk is, verder te ontwikkelen met nieuwe inzichten en zo een innovatiegedreven economie uit te bouwen volgens de volgende vier doelstellingen:

  1. Openheid: Ideeën sneller omzetten in reële innovatie door informatie tussen onderzoeksinstellingen en innoverende bedrijven beter te laten doorstromen.
  2. Eenvoud: De administratie via webdiensten vereenvoudigen door: gegevens maar één keer op te vragen en maximaal te delen en te hergebruiken, de onderzoeksinformatie rechtstreeks uit de databanken van de overheid en de onderzoeksinstellingen te halen.
  3. Effectiviteit: De innovatiestrategie van onderzoeksinstellingen, bedrijven en overheid effectiever en efficiënter maken door juiste, volledige en actuele informatie aan te bieden.
  4. Transparantie: Onderzoeksgegevens voor iedereen openbaar en beschikbaar maken, zodat iedereen er vrij mee aan de slag kan.
Share This