Eurocyclo

Arcadis

Heritage & Architecture

Projectomschrijving

Stad Oostende plant de bouw van een uitkijk- en rustpunt op het strand van Mariakerke. De aanleg gebeurt ter hoogte van de Dorpsstraat en kadert binnen de fiets- en wandelroutes langsheen de kust. Het ontwerp is opgevat als een steiger van maar liefst 41 meter lang, met aansluiting op de Zeedijk én het strand. Het gaat om een constructie uit massief hardhout die in de eerste plaats dient als rustpunt. Via een trage trap opgebouwd uit rustbordessen, bereik je het strand.

De impact van het project op de bestaande omgeving is beperkt. Het ontwerp wordt ingepast op de rand van het natuurgebied. Het reliëf van het zand is een fluctuerend gegeven. De vlonder wijzigt in principe niks aan deze bewegingen en past zich aan. De constructie biedt beschutting voor de wind aan de duin verderop. Deze visie heeft aandacht voor de natuurwaarden van ANB.

Het ontwerp bestaat uit een lange wand opgebouwd uit repetitieve balken. Het ritme van de balken begeleidt de passanten naar het strand. De afwisseling van houten palen met open tussenruimte geeft een transparante karakter, waardoor het contact en het doorzicht tussen strand en zeedijk behouden blijft. De hoogte van de wand belet het zicht vanop de dijk naar de zee niet. Het pad naar het strand is een combinatie van trapbordessen. Elk bordes is een ruime verblijfsplek met bank. Zo krijgt de toegang naar zee, een dubbele functie als publieke verblijfsplek. Op de kop van de vlonder is een beschutte picknickplek voorzien. De duinen van het duin-uitbreidingsproject zullen tot tegen de kop van de vlonder groeien.

Architecturale kwaliteit

De lange steiger wordt ongetwijfeld een trekpleister met respect voor strand en dijk. De opeenvolging van massieve houten elementen verwijst naar de typerende strandhoofden aan de Belgische kust. Hiermee leggen we een link naar de landschappelijke context. Het pad verwijst tegelijk naar andere staketsels in Oostende. Met de inplanting van de houten steiger als ‘open constructie’ wordt ook voldoende afstand bewaard van de glooiing van de dijk.

Technische visie

De vlonder wordt opgebouwd uit massief hardhout. De primaire structuur bestaat uit houten heipalen en portieken. Daarop liggen houten trap-bordessen. De balken van het looppad werken constructief mee waardoor ze vrij robuust zijn maar de onderstructuren heel eenvoudig ogen. De houten steiger blijft een open constructie en de keuze voor ruwe en houten materialen past bij de soms gure klimaatomstandigheden maar ook bij de wensen van het Vlaams Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK).

Publiek Karakter

De bouw van het rustpunt is gepland ter hoogte van de Dorpsstraat in Mariakerke. De locatie is een kruispunt van verschillende fiets- en wandelroutes en ligt ook vlak bij de kusttramhalte Ravelingen. Bovendien grenst de locatie aan een toeristische interessante site met de O.L.V-ter-Duinenkerk en het Ensorgraf, zo wordt het uitkijkpunt ook een aangename plek voor de vele recreanten.

Dit past volledig binnen het idee om Mariakerke tot een echt familiestrand te ontwikkelen. Naast de zitbanken en picknickplek die er komen, is het ook mogelijk om er een infopunt over het aanliggende natuurgebied in te richten.

Share This