Delphi Platform

De Watergroep Delphi

Technology

Projectomschrijving

De uitdaging: Door een snelle digitalisering en een breed scala aan afdelingen en regio’s is De Watergroep geëvolueerd naar een organisatie met verschillende types data. Waar vroeger met een enkele tool gewerkt kon worden, bestaan er vandaag talloze mogelijkheden voor het opslaan en verwerken van data, afhankelijk van de noden van de gebruiker. De uitdaging hierbij is het voorzien van de juiste tool voor het juiste werk en de juiste gebruiker!

De Watergroep heeft met het Delphi Platform de shift gemaakt van een gesloten data warehouse naar een open data platform. Hierdoor wordt data makkelijk bereikbaar, waardoor verschillende types gebruikers data rechtstreeks kunnen gebruiken, mede door het gebruik van self-service rapporteringstools. De nieuwe mogelijkheden op het vlak van Cloud Computing zorgen voor oneindig schaalbare en goedkope data-opslag en -verwerking.

Connectiviteit

Voornaamste troeven:

 • Connectiviteit op een breder gamma aan databronnen
 • Goedkope en (virtueel) oneindig schaalbare opslag
 • Nieuwe mogelijkheden op vlak van dataverwerking
  • Parallel verwerken van data via volledig afgescheiden compute resources
  • On-demand schaling van compute resources
  • Frequentere updates van de data zonder performantie verlies in rapporten
 • Shift van gesloten data model naar ‘Open Data Governance Model’
 • Afschermen van data is uitzonderlijk - Enkel bij confidentiële data
 • De data kan zowel intern als extern gebruikt worden
Originaliteit van het project

Delphi zorgt voor:

 • Het samenbrengen van (ruwe) data onder eenzelfde dak
 • Die direct raadpleegbaar is of verwerkt wordt via data orkestratie
 • Co-creatie tussen Business en IT
 • Door zowel interne als externe stakeholders gebruikt kan worden
Haalbaarheid en rentabiliteit van de oplossing?

Uitdagingen:

 • Data Governance toevoegen aan de nieuwe processen
 • Cultuuromslag naar een datagedreven organisatie

Rentabiliteit:

 • Financiële impact:
  • Goedkope(re) opslag van data
  • Verwerking van data is schaalbaar, maar steeds een afweging tussen kost en performantie
 • Operationele impact:
  • Minder overhead tussen business en IT
  • Data wordt standaard beschikbaar gesteld aan alle gebruikers
 • Maatschappelijke impact:
  • Nieuwe bronnen kunnen sneller ontsloten worden
  • Bronnen kunnen gekoppeld worden met zowel interne als externe systemen
Share This