Renovatie en restauratie van de daken van het Museum Kunst & Geschiedenis in het Brusselse Jubelpark

Regie der gebouwen

Heritage & Architecture

Projectomschrijving

De daken van het Museum Kunst & Geschiedenis in het Brusselse Jubelpark zijn weer in hun glorie hersteld! Van oktober 2018 tot juni 2021 liet de Regie der Gebouwen, de vastgoedbeheerder van de federale staat, deze grondig renoveren en restaureren. Maar liefst 18.485 m² aan dakoppervlaktes werd hierbij onder handen genomen. Een heuse uitdaging, aangezien het museum bestaat uit een combinatie van verschillende soorten dakconstructies en dakbedekkingen (grotendeels zink, maar ook leien, EPDM en lood), die op verschillende plaatsen doorbroken zijn door grote glaspartijen. Bovendien is de Jubelparksite, inclusief de gebouwen die er zich bevinden, beschermd door de classificatie als Brusselse erfgoedsite, waardoor de daken volgens de oorspronkelijke technieken en materialen vernieuwd moesten worden.

Het Museum Kunst & Geschiedenis is het grootste museum van België en herbergt bijzonder rijke en unieke collecties van objecten afkomstig van over bijna heel de wereld en doorheen de geschiedenis van de mensheid. De vernieuwing van de daken draagt bij aan de uitstraling van het museum en het kwaliteitsvol conserveren van de omvangrijke collecties. De werken kaderden in de grootschalige renovatie van de daken van de musea die zich in het Jubelpark bevinden. Deze worden in 4 fasen uitgevoerd en zullen in de loop van 2023 voltooid zijn. De eerste en tweede fase betroffen de daken van het Museum Kunst & Geschiedenis. In de fasen die hierop volgen, komen de daken van Autoworld en het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis aan bod. In totaal zullen maar liefst 31.000 m² aan daken worden vernieuwd, ofwel 6 voetbalvelden!

Architecturale kwaliteit

Dit project verliep in nauw overleg met de Directie Cultureel Erfgoed van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aangezien het Jubelpark en de gebouwen die zich er bevinden, zijn beschermd door de classificatie als Brusselse erfgoedsite. Bij de renovatie en restauratie werd het oorspronkelijke uitzicht van de daken gerespecteerd en werd gebruik gemaakt van de oorspronkelijke materialen en technieken. Deze werken zijn een grote stap voorwaarts voor het in ere herstellen van het Jubelpark, één van de meest emblematische sites in onze hoofdstad!

Technische visie

De daken van het Museum Kunst & Geschiedenis bestaan uit een combinatie van verschillende soorten dakconstructies en dakbedekkingen (grotendeels zink, maar ook lood, leien en EPDM). Bovendien zijn de daken op vele plaatsen doorbroken door grote glaspartijen. Dit maakte het project een ware uitdaging op technisch vlak! De daken werden ook voorzien van isolatie en de lichtstraten uit enkel glas werden allemaal vervangen door thermisch isolerende beglazing. Hierdoor zal het museum haar energieverbruik kunnen terugdringen.

Publiek karakter

Het Museum Kunst & Geschiedenis is het grootste museum van België en herbergt bijzonder rijke en unieke collecties van objecten afkomstig van over bijna heel de wereld en doorheen de geschiedenis van de mensheid. De werken dragen bij aan de uitstraling van het museum en het kwaliteitsvol conserveren van de omvangrijke collecties.

Share This