Publica Award Goed Bestuur

Deze Award bekroont het project dat de meest constructieve en inspirerende impuls geeft in dit opzicht.

 

Gouden medaille: Het Groene Lo2t Wichelen –Gemeente Wichelen& Zero Emission Solution

Het burgemeestersconvenant voor klimaat en energie is het grootste klimaat- en energie-initiatief ter wereld waarbij duizenden lokale en regionale overheden zich engageren om de Europese doelstellingen op hun grondgebied te verwezenlijken.
Wichelen engageert zich om tegen 2030 de jaarlijkse CO2-uitstoot met 40% te verminderen met de campagne ‘Het Groene LO2T van Wichelen’. Hierbij stond de inspraak van de burger centraal: hij/zij kon suggesties doen om de doelstellingen te bereiken. Enkele uitgelote burgers werden klimaatambassadeur. Deze ambassadeurs werkten voorstellen uit en organiseerden klimaattafels. Daarbovenop werd ook nog een open burgervergadering georganiseerd. Zo garanderen we een betere toekomst aan onze inwoners.

Zilveren medaille: Dorpsraad Geraardsbergen – Stad Geraardsbergen

Sinds 2015 kent elke deelgemeente van Geraardsbergen een dorpsraad. Dit wil zeggen dat er 15 dorpsraden zijn plus twee wijkraden in het centrum van de stad. Ondertussen zijn die al een gevestigde waarde en kunnen inwoners via dit bewonersplatform actief deelnemen aan het beleid in Geraardsbergen.
Tot nu toe ging de meeste aandacht naar het verankeren van participatie in de dorpen via deze raden. In de toekomst willen we werken aan een structurele vorm van participatie. In een verdere fase wordt gedacht aan begrotingsparticipatie en digitale participatie. Deze laatste vorm moet vooral de jonge bevolking bereiken en gebeurt via Hoplr. Daarom wordt nu volop geëxperimenteerd met Hoplr om laagdrempeliger te werken. Het is een handige tool om de ontstane dynamiek in de wijken vast te houden en het buurtgevoel te versterken.

Bronzen medaille: ISO27001 au CHR Liège – CHR Liège

L’hôpital est un milieu en perpétuel changement, particulièrement au cours de ces derniers mois surn le plan de la sécurité avec les nouvelles législations de protection des données. Tous ces changements nous obligent à penser différemment et à revoir notre gouvernance en termes de sécurité et de gestion des données sensibles. ISO27001 est une norme internationale de système de gestion de la sécurité de l’information.
Jusqu’à présent, aucun hôpital en Belgique n’a obtenu cette certification. Cette démarche est donc très innovante pour le secteur et un grand pas pour la gouvernance en matière de sécurité. Nous utilisons un logiciel d’analyse de risques dénommé MONARC, issu des services publics du Luxembourg et également utilisé par le SPF Justice.

Share This