Het salon van
de beleidsmakers.
THANK YOU & see you next year!

Waarom PUBLICA?

PUBLICA is de enige, tweetalige ontmoetingsplaats in België van de actoren in de openbare sector, hun institutionele partners en leveranciers gespecialiseerd in management dienstverlening, stedenbouw en ruimtelijke ordening.

Als belangrijkste professionele evenement van de publieke sector, biedt dit salon de deelnemers (zowel ambtenaren als verkozenen) antwoorden en concrete oplossingen voor de noden en problematieken waarmee ze dagelijks geconfronteerd worden…

Meer info

...

150 stands
50 conferenties
20 workshops


Meer dan 5000 bezoekers!


Gratis evenement voor administraties.

Publica nieuws

Plaats

TOUR & TAXIS
Havenlaan 86C - 1000 Brussel
 
+32 2 894 29 29contact@publica-brussels.com

Partners

Wij willen alvast onze partners bedanken
voor het vertrouwen!