Security & Safety

Het belang van veiligheid voor de burger hoeft niet meer uitgelegd te worden. Dagelijks worden we in de media geconfronteerd met allerlei mogelijke bedreigingen die onze veiligheid in gevaar kunnen brengen. De Publica Award «Security & Safety» zal uitgereikt worden aan de instelling die het beste publieke project omtrent veiligheid indiende.

Wij aanvaarden kandidaturen van projecten die in 2025 reeds operationeel zijn.

Criterium 1: De Doelstelling (5 punten)

Beschrijf hoe het project de veiligheid van burgers en onze samenleving verdedigt, beveiligt en garandeert. Definieer de doelstelling. En hoe is het resultaat meetbaar?
Welke resultaten zijn er vandaag de dag reeds behaald?

Kan het project gereproduceerd worden? Kan het voor andere doeleinden worden gebruikt, door andere entiteiten worden overgenomen, op andere sectoren worden toegepast?

Criterium 2: De innovatie (5 punten)

Is het project innovatief of bevat het innovatieve elementen? Toon de mate van innovatie aan en beschrijf hoe opmerkelijk het project is.

  • Innovatieve implementatie: ontwerp, implementatieproces, samenwerking, etc.
  • Innovatieve praktijk: is het een nieuwe of opnieuw uitgevonden praktijk?
  • Technologie: nieuw of opnieuw uitgevonden, toegangscontroleproducten, biometrie, IT-beveiliging, enz.
  • Nieuwe behoefte: ongekende behoefte, de aard van het te beschermen object...
Share This