Aster

ASTER, voluit Access to Sustainability for Tenants through Energy Effective Retrofit, is het project waardoor de komende jaren 20.000 fotovoltaïsche installaties op de daken van bestaande sociale woningen in Vlaanderen geplaatst worden. Dit moet een jaarlijkse vermindering van de CO²-uitstoot met 10.000 ton realiseren. De Vlaamse sociale huisvestingssector wil hiermee haar steentje bijdragen aan een …

Aster Read More »