Pand 57: Samen een warme plek maken met en voor de buurt

Buurtwerk't Lampeke vzw

Society & Wellbeing

Projectomschrijving

Buurtwerk 't Lampeke vzw is reeds meer dan 50 jaar een vaste waarde in de Leuvense Ridderbuurt voor mensen in armoede.
Het huidige buurthuis barst uit zijn voegen en voldoet niet meer aan de noden van de bezoekers en de werking. We verbouwen de neoclassicistisch herenwoning Hottat tot het nieuwe hart van de buurt.
Een warme, laagdrempelige plek waar maatschappelijk kwetsbare mensen kunnen zijn wie ze zijn, gebruik kunnen maken van een uitgebreid aanbod aan diensten en ondersteuning krijgen bij hulpvragen.

Om deze lage drempel te realiseren kiezen we voor een continue participatie van de doelgroep vanaf de concept-fase tot en met de realisatie van het gebouw. Tijdens elke fase geven de ideeën en noden van mensen in armoede vorm aan het ontwerp en het uiteindelijke resultaat. We anticiperen op mogelijke drempels en bouwen samen met hen aan een gebouw op maat waarin iedereen zijn plek kan vinden en kan bijdragen aan een warme en solidaire samenleving.

Welzijn

Buurtwerk ’t Lampeke vzw is een geïntegreerde werking en bereikt en verbindt een grote groep mensen van verschillende etniciteit, leeftijd en gender.
Door haar nieuwe locatie komt het buurthuis centraal tussen de andere deelwerkingen te liggen.
Dit verhoogt de zelfredzaamheid van de mensen in armoede doordat:
• de afstand verkleint. Meer mensen zullen in staat zijn om van de faciliteiten en diensten van het buurtwerk en haar partners gebruik te maken. Door de beschikbaarheid van meer lokalen en ruimtes wordt het ook mogelijk om outreachers van eerstelijnsorganisaties een plaats te geven binnen het gebouw. Hierdoor kan een vorm van buurtgerichte zorg uitgerold worden. Hierdoor wordt het hulpverleningsaanbod sneller en eenvoudiger bereikbaar.
• de toegankelijkheid verhoogt. Binnen de bewonersgroep onderscheiden we een hoog aantal alleenstaande ouderen en mensen met een fysieke beperking. Omdat de voetpaden en overgangen in dit deel van de buurt voldoende breed, vlak en drempelvrij zijn kunnen zij zelfstandig naar de nieuwe locatie komen. Deze zelfstandigheid draagt bij aan een versterkt zelfbeeld en eigenwaarde.
• door de verhoogde capaciteit meer mensen kansen krijgen om