Het vak Esports in het KTABrugge

KTA Brugge

Society & Wellbeing

Projectomschrijving

In onze snel veranderende wereld, waar technologie en digitale media de norm zijn, is het cruciaal dat ons onderwijssysteem evolueert om leerlingen voor te bereiden op de uitdagingen en kansen van de 21e eeuw. Het KTA Brugge heeft met subsidiesteun van Provincie West-Vlaanderen en sponsoring van Randstad een baanbrekende stap gezet door het vak Esports te introduceren als een innovatieve en relevante aanvulling op het traditionele curriculum met als doel de perceptie rond gaming aan te pakken. De school verbindt zich ertoe een digitaal handboek te ontwikkelen om andere onderwijsinstellingen te inspireren om de wereld van Esports ook te integreren in hun curriculum.

Videogames worden vaak met bezorgdheid bekeken vanwege hun potentieel verslavende en gewelddadige karakter. Deze bezorgdheid is slechts deels terecht. Recent onderzoek (apestaartjaren, 2022) toont aan dat 70% van de kinderen en 59% van de jongeren actieve gamers zijn. 2,6% worden officieel beschouwd als verslaafd. Het KTA Brugge neemt deze zorgen ter harte en ambieert de bevordering van gezond gamegedrag bij jongeren.

Het vak Esports biedt leerlingen een unieke kans om deel te nemen aan en inzicht te krijgen in de videogame-industrie in een stimulerende en positieve leeromgeving. Leerlingen krijgen les van experten uit de Belgische game-sector over gamegedrag, mentale en fysieke gezondheid, mogelijke leerwinst in gaming en de verschillende takken binnen de game-industrie. Leerlingen verwerven vaardigheden om verslaving te herkennen, niet alleen bij zichzelf maar ook bij medeleerlingen, vrienden en ouders. Gespecialiseerde gamepsychologen begeleiden hen bij het ontwikkelen van een gezonde mentale en fysieke relatie met gaming en bij uitbreiding digitaliteit. De leerlingen brengen hun eigen digitaal gedrag in kaart en gebruiken rubrics om zichzelf waar nodig bij te sturen en te evalueren.

Bovendien legt het vak Esports sterk de nadruk op inclusiviteit met de overtuiging dat elk talent en elke vaardigheid nodig is om een team succesvol te maken. Enerzijds benadert het KTA het vak Esports niet enkel vanuit het perspectief van de gamer, maar wordt er ook ingezet op ondernemende en overdraagbare vaardigheden. Er wordt bewaakt dat leerlingen worden aangetrokken met diverse achtergronden en niveaus zodat de kracht van inclusiviteit proefondervindelijk ervaren kan worden. Ex-OKAN-leerlingen leveren momenteel een waardevolle bijdrage aan dit vak door hun ruimere internationale blik op de industrie. Het KTA Brugge stelt zelf computers en games ter beschikking in een speciaal hiervoor ontworpen Esportslokaal. Elke leerling, ongeacht hun financiële situatie, kan aan de slag met het uitdagen van hun eigen game-attitude.

Naast de soft skills leren leerlingen ook de maatschappelijke relevantie van videogames kennen door het inoefenen van ondernemende en overdraagbare vaardigheden zoals probleemoplossend denken, kritische analyse, leiderschap en technologische, digitale flexibiliteit.

Het vak Esports in het KTA Brugge is een krachtige en veilige stap in de richting van een betere toekomst voor onze jeugd, waarin ze niet alleen hun mentaal welzijn versterken maar waar ook Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen voorop staan om succesvolle en innovatieve volwassenen te worden in de snel veranderende wereld van de 21e eeuw.

Welzijn

Videogames worden vaak met bezorgdheid bekeken vanwege hun potentieel verslavende en gewelddadige karakter.
Het keuzevak Esports aan het KTA Brugge wil het gesprek met jongeren over gamen faciliteren. In samenwerking met onze partner Gamechangers (https://gamechangers.be/) durven we de vinger bij onze leerlingen op de wonde leggen. Leerlingen verwerven vaardigheden om verslaving te herkennen, niet alleen bij zichzelf maar ook bij medeleerlingen, vrienden en ouders. Gespecialiseerde gamepsychologen begeleiden hen bij het ontwikkelen van een gezonde mentale en fysieke relatie met gaming en bij uitbreiding digitaliteit. De leerlingen die het vak volgen brengen hun eigen digitaal gedrag in kaart en gebruiken rubrics om zichzelf waar nodig bij te sturen en te evalueren. Dit verhaal wordt doorgetrokken naar de volledige schoolpopulatie en ouders door het organiseren van workshops en een lezing over gameverslaving en schermtijd. Het KTA neemt videogames en de pedagogische kansen die er in vervat liggen au serieux. Op die manier geven we jonge gamers een sense of belonging. De impact is meetbaar omdat de leerlingen van het keuzevak esports follow up sessies hebben tijdens de les met de specialisten psychologen. Gedurende het volledige schooljaar houden ze hun game-uren bij en gaan ze hierover in gesprek met elkaar en de experten.

Maatschappelijke betrokkenheid

Het keuzevak Esports vertrekt vanuit de idee dat veel kennis en ervaring bij de jongeren zelf ligt. De praktijk toont aan dat dit klopt maar dat deze jongeren sturing nodig hebben om de werkelijke pedagogische kansen te ontdekken. De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zijn het kader waarbinnen dit vak georganiseerd wordt. Het vak Esports is gebaseerd op het onderzoek van Randstad dat kon aantonen dat bij het spelen van videogames vaardigheden worden ontwikkeld die essentieel zijn voor vele jobprofielen. Het World Economic Forum toonde namelijk aan dat 44% van de werknemers zal geconfronteerd worden met de vraag tot het herwaarderen van hun vaardigheden. In deze onderzoeken staan vaardigheden zoals creative thinking, analytical thinking, technological literacy, lifelong learning, resilience, flexibility en agility in de top 5. Deze vaardigheden worden in het KTA Brugge getraind door het beredeneerd spelen van videogames maar ook door de ontdekking van de videogame industrie. Dit idee wordt ondersteund door European Schoolnet. In 2023 werd door hen een MOOC georganiseerd rond Games in Schools.
Het KTA Brugge zet deze vaardigheden in tijdens de lessen Esports. Leerlingen trainen aan de hand van videogames de 21st Century Skills maar zullen ook events organiseren voor hun gamende medeleerling die het vak niet volgt. Deze events behandelen gameverslaving maar ook de kennisoverdracht en onthulling van de specifieke vaardigheden die vervat liggen in gaming en die essentieel zijn voor de jobs van de toekomst.
https://www.randstad.nl/werknemers/blog/game-vaardigheden-die-handig-zijn-in-een-baan
https://www.weforum.org/agenda/2023/05/future-of-jobs-2023-skills/
http://www.eun.org/projects/detail?articleId=4180266

Toegankelijkheid en inclusie

Het KTA Brugge neemt het ter harte dat dit keuzevak toegankelijk is voor iedere leerling. Dit is mogelijk dankzij de samenwerking met onze verschillende partners waaronder de provincie West-Vlaanderen. De nadruk ligt op de creatie van een veilige, positieve plek voor jonge gamers en hen trainen in mediawijsheid.
Ten eerste installeerde het KTA Brugge een speciaal ontworpen Esportslokaal in het gebouw. In dit lokaal staan gamepc’s met sterke grafische kaarten, supersnel internet, gamechairs,... ter beschikking van de leerlingen. Om dit vak te kunnen volgen wordt er geen extra financiële bijdrage gevraagd aan de leerling. Dit zorgt ervoor dat elke leerling, ongeacht de financiële situatie thuis aan de slag kan met competitief gamen met accuraat materiaal. Daarenboven komt hierbij dat de videogame-industrie ook zelf de nadruk legt op inclusiviteit. Zowel hardwarematig als instellingen binnen videogames kunnen worden aangepast om mensen met verschillende beperkingen toegang te verlenen tot het medium en de wereld van de Esports.
Verder wordt er bewaakt dat er leerlingen worden aangetrokken met verschillende culturele achtergronden. Ex-OKAN-leerlingen leveren momenteel een waardevolle bijdrage aan dit vak door hun ruimere internationale blik op de industrie. Culturele of ideologische verschillen vervagen in dit vak omdat de nadruk ligt op gamen en teamwork. Videogames zijn een taal die jongeren spreken met elkaar. Deze is internationaal en overstijgt elke landsgrens.
Het vak Esports in het KTA Brugge is een krachtige en veilige stap in de richting van een betere toekomst voor onze jeugd, waarin ze niet alleen hun mentaal welzijn versterken maar waar ook Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen voorop staan om succesvolle en innovatieve volwassenen te worden in de snel veranderende wereld van de 21e eeuw.

youtube-video-thumbnail
Share This