Groeningepark

Bureau Cnockaert Urban Engineering

Climate Responsibility

Projectomschrijving

Parking wordt park – In Stad Kortrijk is het Groeningepark getransformeerd van een grijze asfaltvlakte tot een blauwgroen park, met water, groen en beleving als kern. Het park bestaat uit een natuureiland, een ontmoetingsplek met kruiden en snijbloemen én een flexibele zone. Het woonerf langs het park is de toegangsweg voor het woonzorgcentrum en aangelegd in cementvrije betonstraatstenen. Door te ontwerpen vanuit ooghoogte en niet vanuit vogelperspectief creëren we een park waar de beleving centraal staat.Het ontwerp is ontstaan door participatie met 200 bewoners die leidde tot een gedragen ontwerp. Als iedereen de verandering wil dan kan je prachtige projecten creëren.

Bijdrage aan duurzaamheid

Van asfaltwoestijn tot groene long:

 • Asfaltzone wordt park
 • Kleurrijke en cementvrije verharding ( woonerf langs woonzorgcentrum)
 • Bloeiende planten zorgen voor insecten
 • Kleur zorgt voor vrolijkheid
 • Banken voor ontmoeting
 • Bestaande monumentale bomen krijgen terug ruimte en creëren schaduw
 • Regenwater wordt opgevangen in een regenwaterput met handpomp
 • Bewegen wordt gestimuleerd ( door toegankelijke wandelpaden, verschillende zitbanken, generatieschommel, spelprikkels, slenterpad, glijbaan voor 2 a 3 personen)
 • Het podium als ontmoetingsplek, speelplek, rustplek voor alle generaties
 • Gezonde publieke ruimte
 • Extra zuurstof in de stad

De impact op de burgers

228 bewoners kregen mee inspraak in het ontwerp
Op 27 april 2021 presenteerde de stad het voorontwerp van ‘Project Groeningelaan’ via een webinar aan de buurtbewoners. Dit was meteen het startschot voor een digitale bevraging via Kortrijk Spreekt. 228 Kortrijkzanen deelden de voorbije maanden hun mening en maakten zo hun wensen/verzuchtingen bij het voorontwerp bekend. Ontwerpbureau Cnockaert en landschapsarchitecte Kantinka 't Kindt gingen aan de slag met de signalen uit de buurt en finaliseerden het definitieve ontwerp.

In de loop van 2020 en 2021 testten we aan de hand van tijdelijke experimenten welke elementen we in het ontwerp gingen opnemen en welke niet. Dit gaf extra input aan het ontwerpbureau. Onder meer de jeugddeskundigen van de stad Kortrijk werden ingezet om samen met de Sint-Jozefbasisschool, de buurtwerking en andere spelers uit de buurt te experimenteren met diverse functies. Uit die ervaringen en prikkels trokken we de nodige conclusies. (meer info: https://www.kortrijk.be/groeningelaan/tijdelijke-invullingen-experiment)

Als iedereen de verandering wil dan kan je prachtige projecten creëren
Het is een park om samen te beleven. De spelprikkels die zijn toegevoegd zijn zodanig verkozen om alles samen te doen, zoals bv. een generatieschommel, een glijbaan om samen te glijden ( met 3 naast elkaar) , een podium waar kinderen kunnen klimmen en ouderen kunnen zitten, een pluktuin om bloemen te plukken voor de bewoner in het woonzorgcentrum, een bank met babystoel , oranje banken zodat de slechtziende deze kunnen opmerken.... kortom een stadstuin voor iedereen.

Share This