Verbindingsplein Hasselt

Stad Hasselt

Urban Development & Infrastructure & Mobility

Projectomschrijving

ALS VERBINDING TASTBAAR WORDT…
Het stadsontwikkelingsproject Blauwe Boulevard geeft de kanaalkom – een historische handelssite – haar bedrijvigheid terug. Dankzij bewoning, handel, horeca, kantoren en hoogstaande openbare ruimte. Het doel: mensen, straten en buurten verbinden. Een ambitie die nog tastbaarder werd met de aanleg van een plein tussen de Blauwe Boulevard, het Kattegat, de Molenpoort en de binnenstad. Het Verbindingsplein creëert een veilige connectie tussen de hypermoderne Blauwe Boulevard en de oude stadskern. Het autoverkeer op de Groene Boulevard krijgt nog doorgang, maar schikt zich naar de zwakke weggebruiker. Slimme en duurzame materialen benadrukken die rol ook visueel.

Circulatieplan
De Kattegatstraat is voortaan uitsluitend bestemd voor voetgangers en fietsers. Enkel de inrit tot de ondergrondse parkeergarage blijft behouden. Uitrijden gebeurt via de Gasthuisstraat. Zelfs de ingang van het aanpalende hotel werd verplaatst. Het resultaat: een autoluw plein voor inwoners én bezoekers.

Mooi én slim
Een grijzige verkeersas maakte plaats voor een waarde- en belevingsvolle landmark in het hart van de stad. Waar mensen elkaar ontmoeten. Op straat, een bank of terras. Permanent groen en gemoedelijk, maar tegelijk doordacht en innovatief. Met o.a. verkeersleds in de opstelstrook en plantvakken en zitbanken in functie van terreurbescherming.

Sluitstuk
Het plein voor het Modemuseum werd volledig geïntegreerd. De voormalige grasvlakte komt tot leven dankzij speelse elementen, zitbanken en beplanting. Later krijgt ook de kop van de kanaalkom een make-over. Opnieuw draait alles om verbinding, vergroening en beleving. Het Verbindingsplein sluit aan op de lagere kade via een weidse trappenpartij van 23 treden met asymmetrische breedtes.

Technische innovatie

Achter betrouwbaarheid schuilt een flinke brok innovatie. Zo is de positie en vorm van plantvakken en zitbanken geen toeval. Want naast heel mooi en supergezellig, hebben ze ook een belangrijke terreurbeschermende functie. De Oversteekplaats aan het Verbindingsplein wordt aan beide zijden geflankeerd door twee ledstroken. Die zijn gekoppeld aan de verkeerslichten voor voetgangers en lichten groen en rood op. Een uniek antwoord op hedendaagse verkeersveiligheidsfenomenen, zoals ‘smartphone zombies’.

Duurzaamheid

Elke uithoek van het plein ademt duurzaamheid door slimme keuzes op vlak van materialen, functionaliteit en leefbaarheid. Hier geen betonstraatstenen, maar kleurvaste en onverslijtbare Kandla Grey-kasseien. De gewijzigde verkeerscirculatie, het vele groen, de verplaatsing en opwaardering van de hotelingang en de nieuwe halteplaats voor de hotelbussen aan de Groene Boulevard maken het Verbindingsplein tit een innemend, veilig én betrouwbaar rust- en ontmoetingspunt in de stad.

Originaliteit

Twee stadsdelen met elkaar verbinden op een populaire verkeersas met voetgangers, fietsers, auto’s en bussen. En tegelijk een plek creëren die rust, natuur en veilgiheid uitstraalt. Een missie die creativiteit en originaliteit vereist. Het nieuwe plein geeft voorrang aan de zwakke weggebruiker, maar verliest de andere verkeersstromen nooit uit het oog. Het laat iedereen in zijn waarde en brengt mensen samen op een plaats waar dat voorheen onmogelijk leek. Een verdienste die maar één naam verdient: Verbindingsplein.

Share This